VAL 2022: Vänsterpartiet anmäler flera partier

2022 08 30

Vänsterpartiet anmäler fem partier till kammarkollegiet.

Bakgrunden till anmälningen är Kalla faktas uppmärksammade granskning om anonyma bidrag.

Fem partier, S, M, KD, SD och L, försökte kringgå lagen för att säkra och dölja anonyma gåvor till valrörelsen.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar bekräftar att V anmält de utpekade partierna till kammarkollegiet.

–  Vi kan inte ha korruption i svensk politik, säger hon på en pressträff.

– Avslöjandet pekar på att de här partierna har väl inarbetade system för att ta emot anonyma donationer och att detta pågått under lång tid. Nu krävs det en grundlig utredning för att svenska folket ska få insyn i om de fem partierna tidigare tagit emot pengar på otillåtna sätt, och i så fall hur mycket och av vilka, skriver Vänstern i ett pressmeddelande.

”Handlar om vår demokrati”

På pressträffen förklarar Nooshi Dadgostar varför Vänstern valt att gå fram med en anmälan. Hon riktar även kritik mot de utpekade partierna.

– De var villiga att ta emot en större pengasumma än det som är lagligt i Sverige. De hade olika upplägg som uppenbarligen gick emot lagstiftningens syfte om att man måste redogöra för vilka typer av kampanjbidrag som partier i Sverige kan få, säger Dadgostar. 

Hon fortsätter:

– Det här handlar om vår demokrati. Det handlar om att väljarna ska veta vilka som finansierar partierna, vilka intressen som partierna går och vem som har funnits med i diskussioner om beslutsfattning.

Presentar nya förslag

I samband med beskedet presenterar Vänsterpartiet även tre nya förslag som syftar till att skärpa lagen om insyn i partiernas finanser.

Förslagen är följande:

  • Förbjud att ta emot anonyma donationer genom att använda en bulvan eller motsvarande upplägg med tredje part. Behovet av en sådan bulvanlagstiftning är uppenbart efter det avslöjande som har gjorts.
  • Förbjud förberedelse för att ta emot anonym gåva. Idag är inte det inte förbjudet att förbereda eller försöka ta emot transaktioner i strid med lagen, vilket gör att partier kan föreslå uppläggen och undvika vite så länge någon transaktion inte kan bevisas.
  • Se över hur organisationer och stiftelser kan användas som kryphål. I avslöjandet presenterades stiftelseupplägget som ett alternativ för att runda lagstiftningen. Det föranleder ett behov av att se över hur dylika kryphål i lagstiftningen kan täppas till, så att lagen får den verkan den var avsedd att ha.

Foto: Anna Tärnhuvud Vänsterpartiet

Text: Redaktionen