Vanligaste dödsorsaken i världen – Varken krig, svält eller fetma

2021 09 09

Varken krig, svält eller fetma är världens vanligaste dödsorsak – utan något helt annat.

Detta enligt en rapport av FN:s miljöprogram UNEP, konstaterar Naturvårdsverket.

Dödar upp till 7 miljoner årligen

Den vanligaste orsaken är förorenad luft som varje år dödar mellan fyra och sju miljoner människor i förtid enligt FN-rapporten.

– Det finns ingen annan enskild faktor som dödar eller skador fler personer i världen, säger Roger Sedin på Naturvårdsverket till Sveriges Radio.

Stroke och lungcancer

Sjukdomar och dödsorsaker som följer i luftföreningarnas spår är exempelvis stroke och lungcancer och nyligen kom nya uppgifter om att plötsliga hjärtstopp är vanligare vid höga halter av luftföroreningar.

Nationell lag

Det är få länder som följer Världshälsoorganisationens rekommenderade gränsvärden i nationell lag förklarar SR. Men det finns relativt snabba metoder att nå klara förbättringar förklarar Roger Sedin som understryker att det är samma orsaker bakom luftföroreningarna som det är bakom klimatfrågan.

Smarta klimatåtgärder

– Gör vi smarta klimatåtgärder får vi väldigt snabbt bättre luftkvalitet och färre personer döda och sjuka. Samma utsläpp som skadar klimatet försämrar också luften, säger han.

124 länder har i dagsläget regler för att minska utsläppen från industri, fordonstrafik, sopförbränning och hushållens eldning.

Foto: M. Chen

[yop_poll id="603"]