Välkommet besked för svenska folket

2023 11 17

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige.

Under den senaste veckan har allt fler fall av virussjukdomen rapporterats.

Det uppger Folkhälsomyndigheten under fredagen.

– På nationell nivå har antalet fall ökat med cirka 30-50 procent per vecka under den senaste månaden, med regionala variationer, framhåller myndigheten.

 Även antalet individer som vårdas på intensivvårdsavdelning ökar något, liksom antalet personer som avlider med covid-19.

– Det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död till följd av både covid-19 och influensa är att vaccinera sig. Vi vill verkligen uppmana personer som rekommenderas vaccination att anta erbjudandet.

– De som är över 65 år eller tillhör annan riskgrupp behöver nu uppdatera sitt skydd så det är gott under hela vinterperioden då virus sprids som mest, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Lugnande besked

Även om antalet fall av virussjukdomen fortsätter att öka bedömer statsepidemiologen att Sverige befinner sig i en bra situation.

I en intervju med Vetenskapsradion Hälsa går han ut med ett lugnande besked till svenska folket.

Magnus Gisslén konstaterar att han är tämligen säker på att befolkningen i Sverige har nått flockimmunitet mot covid-19.

– På ett sätt har vi flockimmunitet nu. Vi vet att alla har en viss immunitet mot viruset, säger statsepidemiologen till radion och tillägger:

– Jämfört med tidigare är det väldigt få som riskerar att bli allvarligt sjuka. Enligt min reflektion så finns det en flockimmunitet nu.

Vaccinationen är igång

Vaccinationsinsatserna mot covid-19 och säsongsinfluensan är igång i Sverige.

Efter att vaccinationsinsatsen inleddes brett i landet har andelen som uppdaterat sitt skydd ökat snabbt, uppger Folkhälsomyndigheten.

Ungefär 25 procent bland personer över 80 har tagit vaccinen. Motsvarande siffra bland 65-79-åringar är 19 procent.

– Det vi ser är att höstens vaccinationsinsats verkligen är igång i regionerna. Det är glädjande att så många personer redan har valt att uppdatera sitt vaccinskydd, och det är viktigt att ett arbete görs för att nå alla som rekommenderas vaccin. För riskgrupperna är det viktigt att uppdatera skyddet för att så få som möjligt ska bli allvarligt sjuka, understryker Magnus Gisslén.  

Foto: Lena Katarina Johansson och Linnea Linderholm Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Norrmän bötfälls i Sverige – alla begår samma misstag

2024 07 16

Mängder med norska turister i Sverige har åkt på oväntade böter.

I Norge är det tillåtet.

Av den anledningen parkerar norrmännen i god tro sina bilar längs med gatan – men möts av den klassiska gula lappen under vindrutetorkaren när de kommer tillbaka.

Detta trots att det inte finns några skyltar om att det skulle vara förbjudet att parkera.

Orsaken är istället att de norska bilisterna parkerar mot färdriktningen, vilket inte är lagligt att göra i Sverige.

– Många norrmän på roadtrips i Sverige har upplevt detta, rapporterar norska tidningen Dagbladet.

En "svenskfälla"

Fenomenet beskrivs i norska medier som en “svenskfälla”.

Men Transportstyrelsen är glasklar med vad som gäller.

– Du får bara stanna eller parkera på den högra sidan av vägen i trafikens färdriktning, framhåller myndigheten.

En bil som parkeras på annat sätt bedöms kunna orsaka olyckor när föraren ska manövrera bilen till fel sida av vägen och är dessutom svårare att upptäcka i mörker när de är vända på fel håll, eftersom det saknas reflexer fram.

1 200 kronor

Men det förbudet har alltså gått många norrmän förbi.

Istället delas felparkeringsavgifter ut på löpande band, inte sällan på summor uppemot 1 200 svenska kronor.

Och för den norrman som tror att det går att knyckla ihop den gula lappen, kasta den i papperskorgen och ta för givet att man kommer undan är det bara att tänka om.

Myndigheterna i nordens länder har nämligen ingått avtal som innebär möjlighet till tvångsindrivning över landsgränserna. 

Det gäller både vid parkeringsböter och fortkörningsböter.

LÄS MER: Många bilister gör fel på sommaren – böter skickas hem med posten

Samarbete i hela EU

Liknande samarbeten finns även inom EU och ett nyligen fattat beslut ska säkerställa att detta framöver kommer att fungerar smidigare mellan samtliga medlemsländer.

En av indrivarna som sysslar med just detta är Euro Parking Collection (EPC)

För närvarande arbetar EPC på uppdrag av mer än 450 utfärdande organisationer i 15 europeiska länder. Dessa organisationer utgörs i första hand av offentliga myndigheter och polismyndigheter, råd, kommuner, statliga myndigheter, vägavgiftsoperatörer och privata parkeringsföretag, skriver EPC på sin hemsida.

Foto: M. Krahn

Text: Redaktionen


Oväntat besked från Swedbank

2024 07 16

Swedbank kommer nu med ett besked som är över alla förväntningar.

Det har blivit dags för storbankerna att redovisa sina vinster för årets andra kvartal.

För SEB:s del minskade vinsten från förra årets siffra på 13,1 miljarder kronor till 12,9 miljarder kronor i år. 

Även Swedbank har gått ut med sina nya siffror.

Och storbanken levererar ett bättre resultat än vad experterna hade trott på förhand. Vinsten landar, före nedskrivningar, skatter och avgifter, på knappt 11,8 miljarder kronor för andra kvartalet.

Det är drygt 400 miljoner kronor mer än vad prognosen hade visat, enligt Bloomberg.

Dessutom är det en försvagning jämfört med de 12,4 miljarder i rörelsevinst man drog in motsvarande kvartal 2023.

"Ett starkt resultat"

Banken själva är nöjda med siffrorna.

– Swedbank levererar återigen ett starkt resultat. Vi skapar värde för våra kunder och ägare i såväl goda som sämre tider, framhåller Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar.

Man pekar också på att det ekonomiska läget för bland annat svenska hushåll och dess köpkraft har stabiliserats. Dessutom ser man sänkta räntor i spåkulan.

LÄS MER: Swedbanks besked – så mycket kommer du behöva spara varje månad

– Styrräntorna har sänkts av både Riksbanken och Europeiska centralbanken. Blickar vi framåt förväntar vi oss att räntorna kommer sänkas ytterligare. Samtidigt kommer räntorna vara på en hög nivå under en längre period, fortsätter Jens Henriksson.

Det här blir prio nu

I samband med Swedbanks redovisning låter banken även meddela vad som kommer att prioriteras härnäst.

Jens Henriksson konstaterar att “kundernas framtid är vårt fokus”.

– Tillsammans med våra kunder skapar vi ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle – som bygger på finansiell hälsa för de många.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för långsiktigt sparande, inte minst för ett pensionssparande i form av fondförsäkring. Swedbank Försäkring är nu största fondförsäkringsbolag både mätt i marknadsandel och i förvaltat kapital.

Sänker räntor

Vinstsiffrorna kommer en vecka efter att Swedbank meddelade att man sänker listräntorna för samtliga bundna bolån på 1-10 år.

Den rörliga tremånadersräntan på 5,69 procent lämnades oförändrad.

LÄS MER: Swedbank sänker – här är bankens alla nya räntor

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redkationen