Välkommen ljusglimt för många hushåll

2023 04 05

Många svenska hushåll har höga skulder i förhållande till sina inkomster.

Det gör dem sårbara för höjd ränta och inflation i oroliga ekonomiska tider.

Men nu tycks en positiv vändning vara nära för hushåll av just den här typen, rapporterar SVT.

Detta eftersom inflationen för med sig kraftiga löneökningar vilket i sin tur gör att lånen krymper i jämförelse.

– Det kommer stå allt mer klart för hushållen att läget blir bättre, säger Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall till SVT.

Nya industriavtal

Bakom det förväntade lönelyftet finns de nya industriavtalen som sattes i början av månaden.

Där aviserades ett historiskt högt löneavtal och en extra höjning av de lägsta lönerna med 1 350 kronor.

Det är det högsta lönelyftet sedan 2008, och som för med sig effekten att den så kallade skuldkvoten minskar.

Förbättras gör alltså även hushållens skuldsituation.

Kombinationen av att hushållen inte belånar sig så mycket och att inkomsterna växer minskar trycket på hushållen att kunna betala sina låneskulder framöver, säger Mats Kinnwall.

Även dystra nyheter

Till de negativa nyheterna hör dock att det är långt ifrån alla som kommer att glädjas åt löneökningar.

Åtminstone sett ur perspektivet att de äts upp till följd av inflationen.

Enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet, KI, kommer tio år av löneökningar försvinna de kommande tre åren på grund av förväntad lågkonjunktur.

– Reallönerna minskar väldigt kraftigt. Mätt mot KPI kommer reallönerna minska med 10 procent under 2023 och 2024. Det tar tillbaka reallönerna till nivån som var 2013. Det är en väldigt dramatisk utveckling, säger KI:s Albin Kainelainen, till SvD.   

En följdeffekt blir förstås att köpkraften minskar.

– Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen, framhåller KI.

Storbanken ändrade sig

I veckan reviderade Swedbank sin ränteprognos och förutspådde nya höjningar av styrräntan.

Den nya prognosen är att Riksbanken kommer att stå för en dubbelhöjning.

En gång med 50 punkter i april och sedan ytterligare 50 punkter även i juni.

Det innebär i så fall att styrräntan når fyra procent.

– Räntemarknaden har präglats av stora svängningar i år. Efter en markant uppgång under februari, både i Sverige och omvärlden, så föll räntorna i mars som ett resultat av bankoron i USA och Schweiz. Men vi räknar alltjämt med att räntorna stiger fram till sommaren, förutsatt att osäkerheten på de finansiella marknaderna avtar, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Foto: P. Kapischka

Text: Redaktionen