Vägrar sänka pris på mjölk – ger sin förklaring

2023 04 03

Mjölk och mejeriprodukter har stigit med 30 procent i pris under det senaste året.

Detta samtidigt som det finns ett stort överskott på mjölk – såväl i Sverige som globalt.

– Som företag kan de ha vinning av att behålla de höga priserna. Att man kan göra så är ett tecken på marknadsmakt, säger Helena Hansson, professor vid SLU, till Dagens Nyheter.

"Skakar i mjölkbranschen"

På den internationella  marknaden rasar priset på mjölk. I Sverige har Arlas bönder fått priset sänkt flera gånger redan i år.

DN beskriver det som att det “skakar i mjölkbranschen”.

Trots det syns inga förändringar i butikshyllorna, där priserna ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra månaden.

En förklaring är priset på mjölkpulver.

– För att förstå det stora schemat måste man förstå värdet av pulvret. Får man bra betalt för pulver, gör man pulver av mjölken. Det kan man inte göra nu. Pulvervärdet har sjunkit ett helt år, säger Björn Folkesson, lantbrukare på Öland, till tidningen.

Vädjade att mjölka mindre

För knappt två månader sedan vädjade mejerijätten Skånemejerier till sina 300 bönder att mjölka mindre.

Man uppmanade också att skjuta upp investeringar.

– Vi har bett de leverantörer som planerar att minska eller till och med upphöra med produktion, att om möjligt tidigarelägga, framhöll presschefen Anette Gregow i ett mejl till SVT Skåne.

"Enormt överskott"

I ett öppet brev uttryckte företaget att efterfrågan på mjölkbaserade varor minskat och man hänvisade önskemålet på minskat produktion till ett “enormt mjölköverskott”.

Man valde även att vända sig till industrin för att kunna bli av med skummjölk och produkter och som kan bli mjölkpulver, vilket ger en lägre ersättning.

– Med tanke på att priserna på mejeriprodukter gått ned avsevärt i Europa senaste tiden måste detta överskott säljas till ett mycket lågt pris, vilket skapar stora ekonomiska förluster för oss, uttryckte Skånemejeriers inköpsdirektör Göran Nihlén till bönderna, enligt SVT.

Mejerijättens förklaring

I slutet av mars kunde Arla konstatera att mejeriförsäljningen i Sverige minskade med fem procent i volym under vecka 8, jämfört med för ett år sedan.

Ekologisk mjölk minskade med hela 17 procent.

Enligt Helena Hansson är Skånemejeriers vädjan om att minska mjölkandet ett tecken på att enskilda företag kan påverka marknadspriset.

Men enligt Skånemejerier var det öppna brevet ett missförstånd. Det skulle enbart informera lantbrukarna om situationen.

I ett mejl till DN motiverar Anette Gregow varför priserna inte sänks till butik och i förlängningen till konsumenterna.

Vi justerar ständigt priset, i enlighet med mjölkpriset som ju går upp och ner över tid. Nu är mjölkpriset på väg ner. Som mejeriföretag är vi verksamma inom en lågmarginalbransch. I vår produktion skapas biprodukter, och det är det överskottet som i dag säljs på internationella marknaden. Det är just det överskottet som är mycket kostsamt.

Foto: A. Jankovic

Text: Redaktionen


Svenskar kan avrådas från att äta populär maträtt

2024 05 26

En populär maträtt kan vara farligare än man tidigare trott.

Många svenskar älskar att äta fisk.

Om man dessutom har fångat fisken själv, i någon av våra många svenska insjöar, så kan det kännas extra lyxigt.

Men frågan är hur nyttigt det egentligen är.

Många sjöar och vattendrag är förorenade av PFAS, rapporterar TV4.

Och när mängden PFAS i fisken analyseras så kan det leda till förändrade rekommendationer avseende konsumtionen.

Väntar på analyssvar

En sådan analys ska nu göras i Finjasjön i Hässleholm.

Där ska man analysera mört, abborre, braxen, gös och gädda, för att ta reda på hur mycket PFAS som finns i fisken.

– När man har fått analyssvaren får man ta ställning till om man ska äta fisken en gång om året, en gång i veckan eller aldrig, säger Mats Bengtsson, som ansvarar för att samla in fiskexemplaren, till kanalen.

Misstanken om höga halter av PFAS gäller många svenska sjöar och vattendrag.

– Det finns tyvärr ingen heltäckande bild över hur det ser ut i sjöar i Sverige för det är många olika aktörer som är involverade i den här provtagningen som görs, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, till kanalen.

Bör kontakta kommunen

Men i takt med att analyser görs och kunskapen ökar kan alltså kostråd och rekommendationer komma att förändras.

När resultaten från analysen i Hässleholm blir klara så kommer de att diskuteras med Livsmedelsverket.

Den som regelbundet vill äta egenfiskad fisk bör vända sig till kommunen där sjön ligger för att ta reda på om PFAS-analyser har gjorts och vilka rekommendationer som gäller.

Dåligt för barn och gravida

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som finns på många ställen i naturen.

– Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn, uppger Livsmedelsverket på sin hemsida.

Det är troligt att foster, spädbarn och barn är extra känsliga för PFAS.

Foto: S. Seitamaa

Text: Redaktionen


Rusta ryter ifrån

2024 05 27

Rustas vd riktar nu kraftig kritik mot Tieto Evry.

Tidigare i år drabbades Tieto Evry som bekant av en omfattande cyberattack som ledde till stora problem för såväl aktörer i den privata sektorn som i den offentliga.

Den Rysslandskopplade gruppen Akira gav sig på Tieto Evrys datacenter, och flera stora företag, bland annat Rusta, påverkades kraftigt av hackerattacken.

Nu riktar Rustas vd Göran Westerberg kraftig kritik mot Tieto Evry.

Det rapporterar Dagens industri.

“Är inte förvånade”

Ett avslöjande från Svenska Dagbladet visar att det rådde brister i Tieto Evrys rutiner innan attacken skedde.

Bland annat har en källa sagt att “man förstod att säkerhetsarbetet behövdes, men man prioriterade inte att lägga pengar på det”.

Rustas vd Göran Westerberg är inte överraskad.

– Vi är tyvärr inte förvånade om detta skulle visa sig stämma, förklarar han för Di.

Sist på listan

Vidare förklarar Westerberg att man har haft problem med kontakten med företaget under en tid.

– Jag upplever det som att vi som kunder står absolut sist på Tieto Evrys lista över prioriteter.

Omfattande attack

Det var i januari tidigare i år som Tieto Evry utsattes för den omfattande attacken.

Lönesystemen hos 120 myndigheter slogs ut samtidigt som flera regioner och kommuner fick stora problem med sina it-system, och även privata företag påverkades.

Samtidigt har känsliga uppgifter förlorats.

– Omfattningen av detta har inte varit känt. En stor del av patientjournalerna har försvunnit inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är mycket allvarligt. Mycket data krypterades vid attacken och vi ser det som förlorad data, säger Gustaf Lorentz, kommunikationschef i Vellinge kommun, till SVT.

Viktig fråga

Attacken ledde till debatt om vikten angående ett starkt cyberförsvar och förmåga att upprätthålla samhällsviktiga system.

Ryska hybridattacker har pekats ut som ett orosmoln som kan ställa till det ordentligt för svensk cybersäkerhet, och flera ledande aktörer menar att man arbetar intensivt på att skydda Sverige på alla sätt.

Foto: M. Spiske

Text: Redaktionen