V lär försöka fälla Regeringen Löfven – Upprepar sitt hot

2021 06 03

– Ytterst är det så att om vi inte kan lösa det här, om de vägrar prata med mig och inte vill sätta sig ned och lösa det här så finns det inget regeringsunderlag.

Nooshi Dadgostar (V) klargör för DN att Vänsterpartiet kommer att dra undan sitt stöd för S-MP-regeringen om man går fram med marknadshyror. Hon har sökt Stefan Löfven – men han vägrar att tala med henne.

– Jag har sökt statsministern och ansvarigt statsråd men de har inte velat prata med mig. Vi vill absolut inte skapa någon kris men vi utgör det underlag som statsministern regerar på. Det är på våra mandat som de styr och då måste man kunna prata med varandra, säger V-ledaren till DN.

– Det handlar om tre miljoner hyresgäster som i så fall skulle få chockhöjda hyror. Det behöver byggas, inte höja människors hyror, säger hon.

ANALYS

Nu är sanningens minut nära – allt pekar på att S-MP-regeringen med anledning av C-L:s krav kommer att föreslå marknadshyror – och då måste V visa om de menar allvar med sitt hot att fälla regeringen eller inte.

Och för Stefan (S) är läget väldigt pressat:

◾ Utan C:s och L:s stöd hade det inte blivit någon S-MP-regering.

Han har lovat C och L att införa friare hyressättning. Utan det hade det inte blivit något januariavtal. Han har inget val utan måste fullfölja sitt löfte.

◾Utan V:s stöd hade det inte blivit någon S-MP-regering.

Nooshi har rätt i att V:s stöd var helt avgörande för Regeringen Löfven. Och S vill dessutom inte ens ha marknadshyror.

✅ Min prognos är att V kommer att göra allvar av sitt och försöka fälla regeringen. Men det är ytterst tveksamt om M och KD ger sitt stöd till V då de i själva verket själva är positiva till C-L-förslaget om friare hyressättning.