JUST NU: V går samman med M, KD och SD – Vill sänka regeringen

2022 03 17

Vänsterpartiet ställer sig bakom ett utskottsinitiativ tillsammans med högerpartierna M, KD och SD.

Tillsammans vill ”den oheliga alliansen” tillfälligt se en rejäl prissänkning på diesel och bensin, erfar Expressen.

Fem kronor billigare

Utskottsinitiativet bygger på ett förslag från Moderaterna. Förslaget innebär fem kronor billigare bensin och diesel vid pump.

Vill köra över regeringen

Det är sannolikt att även Centerpartiet och Liberalerna ställer sig bakom utskottsinitiativet från de fyra partierna, uppger Expressen. Det skulle innebära att förslaget får en rejäl majoritet i riksdagen, när det ska behandlas i riksdagens finansutskott på torsdagen.

Förslagen i krispaketet

  • Sänk energiskatten på diesel så att den når EU:s miniminivå under tre månader. Energiskatten på bensin bör sänkas i lika stor utsträckning.
  • Sverige bör även snarast begära undantag från de miniminivåer som anges i EU:s energiskattedirektiv, och andra berörda direktiv, för att under tre månader helt ta bort energiskatten på diesel. Energiskatten på bensin bör sänkas i lika stor utsträckning.
  • Att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om hur nivåerna för inblandning av biodrivmedel tillfälligt kan justeras för att åstadkomma sänkta drivmedelspriser under innevarande år, i samråd med drivmedelsleverantörer och andra berörda aktörer. Samt att vid behov återkomma med förslag på ekonomisk kompensation till lantbruket till följd av förslaget.

Vänsterpartiets krav

En fjärde punkt har även lagts in i utskottsinitiativet, efter krav från Vänsterpartiet. V har fått igenom en skrivelse som kräver en utredning för hur staten ska kunna kompensera för framtida prischocker för bränsle, rapporterar Expressen.

– Regeringen ska skyndsamt utreda hur ett system skulle kunna utformas för att överföra risken för prischocker för bränsle vid kris från hushåll och företag till staten, lyder punkt fyra, baserat på krav från V. 

Regeringens förslag

I tisdags presenterade regeringen satsningar för att motverka den stora prischocken på diesel och bensin.

En av de stora överraskningarna i regeringens stödpaketet var att alla bilägare i Sverige ska få mellan 1 000 och 1 500 kronor rakt ner i plånboken. Regeringen vill även införa tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin från 1 juni till 31 oktober.

Sammantaget motsvarar satsningen hela 14 miljarder kronor.

Hård kritik

Flera partier har riktat hård kritik mot att regeringens förslag är betydligt lägre än de förslag som tidigare presenterats av flera oppositionspartier.

Bland annat vill KD sänka dieselpriset med cirka 9 kronor per liter och bensinpriset med 5 kronor per liter.

Vill ha pristak  

Vänsterpartiet har föreslagit ett pristak på drivmedel om 18 kronor litern, där staten går in och betalar övriga kostnader.

– Priserna på bensin och diesel ökar nu mer än någonsin på grund av kriget i Ukraina. För många människor innebär det en väldigt tuff ekonomi. Familjer som är beroende av bilen får stora ekonomiska problem när priserna rusar. För många verksamheter blir kostnaderna höga och jobb riskerar förloras. Vetskapen om att priserna kan vara ännu högre imorgon gör det än svårare, framhåller Vänsterpartiet.

Foto: Anna Tärnhuvud

Text: Redaktionen