Utrikesministerns pik till S-regeringen

2022 10 18

Det blir ett slut på ”Sveriges feministiska utrikespolitik” när den nya regeringen tar över.

Det betonar nya utrikesministern Tobias Billström (M) i en intervju med Aftonbladet.

– Vi kommer inte att bedriva en feministisk utrikespolitik. Den etiketten har inte fyllt ett bra syfte. Den har skymt det faktum att svensk utrikespolitik måste grunda sig i vad som är svenska intressen och svenska värden, säger han till tidningen.

Natoförhandlingarna

Tobias Billström konstaterar att det finns en stor utrikespolitisk utmaning för den nya regeringen.

–  Den största och viktigaste uppgiften är den som statsministern la fast i regeringsförklaringen. Att se till att anslutningen gentemot Nato blir framgångsrik och att vi kan uppfylla de delar i de trepartsavtal som är ingånget mellan Turkiet, Finland och Sverige för att på det viset se till att vi kan bli medlemmar och förbättra vår säkerhetssituation, säger han till SVT Nyheter.

Dialog med Turkiet

Turkiet har fortfarande inte godkänt Sveriges Natoansökan.

Tobias Billström understryker att dialogen med Ankara inte kommer att förändras under den nya regeringen.

– Det är viktigt att vi upprätthåller en bra och positiv dialog på det här området, man kommer inte att märka någon skillnad gentemot den utgående regeringen. Den här frågan är något som det funnits en stor och bred uppslutning kring i riksdagen. Politiken på det här området ligger fast, säger han till SVT.   

Fakta – En feministisk utrikespolitik

S-regeringens definition:

  • Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik.
  • Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.
  • Källa: S-regeringen

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen