JUST NU: Utländskt företag vill bygga kärnkraft i Sverige

2022 12 08

Nya uppgifter pekar på att ett utländskt företag ämnar etablera nya reaktorer i Sverige.

Det är det finska energiföretaget Fortum som vill bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Företaget undertecknade under torsdagen ett ramavtal för att undersöka olika projekt i Sverige och Finland, rapporterar Reuters.

Ett sådant projekt handlar om att bygga en småskalig modulär reaktor.

Avtalet skrevs tillsammans med det franska företaget EDF, ett av världens största energiföretag.

Elstöd kommer

Till följd av de höga elpriserna i Sverige har regeringen etablerat ett elstöd som kompensation.

Kompensationen väntas komma i februari men regeringen har flaggat för att det kan ta längre tid, uppger SVT.

Vi kommer hantera utbetalningen i två led. Första steget blir till hushållen, andra blir till företagen. Försäkringskassan kommer göra utbetalningarna som ska ske per automatik, har Sveriges energi-och näringsminister Ebba Busch (KD) sagt om situationen.

Höga räkningar

Vinterns elräkningar väntas bli mångdubbelt högre än förra året, någonting som försvårar saker ekonomiskt för svenska hushåll.

Kritik har riktats mot såväl den tid det tagit för elstödet att betalas ut som den mängd pengar det innebär, uppger Expressen.

– Vi levererade alltså ett elstöd nio dagar efter vi tillträdde, det stora problemet här är inte att vi har ändrat modellen. Jag tycker det är positivt med ödmjuka politiker som kan se om någon presenterar en bättre modell som dessutom kan nå hushållen snabbare, sade Ebba Busch tidigare i veckan.

Kärvat i Europa

I Sverige har Ringhals 4 stängts av på grund av reparationer, men det är inte bara här som kärnkraftverken strulat.

Även ute i Europa, i bland annat Frankrike och Finland, har tidsplaner spruckit och kärnkraftverk stängts av.

I Frankrike är nästan hälften av landets 56 reaktorer avstängda, och landet har tvingats importera el från Tyskland.

På grund av kriget

Energikrisen i Europa har kommit till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Efter invasionen beslutade sig Vladimir Putin för att begränsa tillförseln av gas till Europa.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen