Utfärdar varning till svenska banker

2023 11 10

Storbankerna varnas nu angående fastighetssektorn.

Under det senaste året har Riksbanken höjt styrräntan aggressivt för att försöka slå tillbaka mot inflationen som varit mycket hög.

I samband med räntehöjningarna har såväl företag som hushåll fått det kämpigt.

Nu varnar Riksbanken de svenska bankerna för fastighetssektorn, som de menar kan få det ännu tuffare framöver.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Bör agera

Bankerna uppmanas att agera genom att bland annat hålla igen med aktieutdelningar och aktieåterköp, och på andra sätt förbereda sig på en förvärrad fastighetssektor.

De högt belånade fastighetsbolagen kan få det allt svårare framöver och bankerna rekommenderas värna om sina buffertar.

Samtidigt uppmanas fastighetsbolagen vidta åtgärder som att sälja fastigheter, pausa utdelningar och minska investeringar för att klara av krisen.

“Ska ha god marginal”

Riksbanken framhåller att bankerna i dagsläget klarar av problem i fastighetssektorn, men att högre räntor under längre tid kan ställa till med stora problem.

– Det finns anledning, menar vi, att bankerna ska ha mycket god marginal till kapitalkraven, säger riksbankschef Erik Thedéen till SvD.

Det menas att räntehöjningarna ännu inte fått full effekt, vilket kan slå hårt mot hushåll och företag, och i synnerhet fastighetsbolag framöver.

Har varnat

Även Finansinspektionen har varnat för riskerna i fastighetssektorn.

– Vi har i flera år varnat för stora risker och höga skulder i fastighetssektorn. Flera fastighetsbolag har börjat agera för att minska skulderna genom att sänka eller ställa in aktieutdelningar. Det är viktigt, men vi ser att mer krävs för att få ned fastighetsföretagens skulder till hållbara nivåer, säger Daniel Barr vid Fi.

Ställer krav

Finansinspektionen ställer krav på bankerna för att säkerställa att de klarar av oväntade förluster, exempelvis gällande exponeringen mot fastighetssektorn.

– Men varken bankerna eller vi kan luta oss tillbaka. Vårt jobb är att vara oroliga. Ingen visste att det skulle uppstå en pandemi eller ett krig i Europa. Det som hänt visar att reglerna behöver ta höjd även för mindre sannolika händelser, fortsätter Barr.

Foto: J. Hanno resp Riksbanken

Text: Redaktionen


86 000 svenskar får pengar på kontot

2024 05 28

För drygt tre år sedan föll domarna mot pensionsbolaget Allras grundare Alexander Ernstberger och tre andra Allra-profiler i Svea hovrätt. 

De dömdes till mångåriga fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på bekostnad av pensionssparare.

Samtidigt tilldömdes Pensionsmyndigheten ett stort belopp i skadestånd. Pengarna ska fördelas till kunder som drabbades i Allra-härvan.

Nu meddelar Pensionsmyndigheten att man påbörjar den första inbetalningen – 95 miljoner ska fördelas på 86 400 sparare.

De som får in pengar på kontot tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012.

– Det här är en milstolpe för oss på Pensionsmyndigheten att vi lyckas med vad vi hela tiden har förmedlat: att vi ska hitta, ta tillbaka och betala in pengar som sparare förlorade i samband med Allra.

– Jag är glad för de sparare som nu börjar få ekonomisk upprättelse, säger Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Flaggar för fler inbetalningar

Beloppet på 95 miljoner kronor är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar till pensionssparare i framtiden.

– Inbetalningen innebär ett delmål i vårt arbete med att se till så att de som drabbades av Allra-härvan ska få ersättning för varje krona de har lidit skada. Pensionsmyndighetens arbete med detta är uthålligt, envist och metodiskt, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Så fungerar inbetalningarna

- Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och man behöver inte göra något för att få pengarna.

- Inbetalningens storlek beror på olika faktorer som exempelvis när och hur länge man haft innehav i någon eller några av de aktuella fonderna och storleken på innehavet.

- Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj och syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor på pensionsmyndigheten.se. De som får en inbetalning på minst 50 kronor informeras också via brev.

Så fördelas pengarna

- 86 400 sparare berörs av inbetalningen.

- 36 251 personer får upp till 1 000 kronor

- 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor

- 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor

- 144 personer får över 3 000 kronor

Källa: Pensionsmyndigheten

Foto Windows

Text: Redaktionen


Nya regler för bensin och diesel – bilister riskerar chockbesked

2024 05 28

Om ett och ett halvt år börjar nya drivmedelsregler gälla i Sverige.

Det handlar om ett nytt handelssystem inom EU som kallas för ETS 2 och som innefattar utvidgade villkor för handel med utsläpp, bland annat drivmedel till bilar.

Regeringen och SD klubbade formellt igenom EU-direktivet, som kommer att höja priset på bensin- och diesel, tidigare i maj.

Den första prognosen talar om en höjning på 1,5 kronor per liter.

Men det kan bli betydligt mer. Bland annat pekar ett tyskt forskningsinstitut på att att höjningen snarare landar på sex kronor litern – fyra gånger så mycket som den beräknade höjningen.

Och nu vädjar branschorganisationen Drivkraft Sverige till regeringen om att kompensera landets bilister, rapporterar Svenska Dagbladet.

"Går inte sänka mer"

Enligt partierna i Tidöavtalet ska också bilister kompenseras. Det är dock inte klart hur det ska ske. Lägre skatt på bränsle eller att ta från EU:s sociala klimatfond har nämnts som förslag.

Men enligt Drivkraft Sverige ligger Sverige redan nära EU:s miniminivå för bränsleskatterna.

– De går inte att sänka mycket mer. Då får regeringen kompensera för de högre bensin- och dieselpriserna på något annat sätt, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, till SvD.

Elektrifieringen går för långsamt

Den plötsliga prisökningen förklaras med att elektrifieringen går för långsamt. Bilbranschen har större behov av att samla på sig utsläppsrätter än vad som förväntades. Det driver upp priset för kunderna.

Och Drivkraft Sverige är inte den enda aktören som flaggat för en chockhöjning på bensin och diesel i framtiden.

I mars menade konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige att bilister riskerar en “kalldusch” när det nya handelssystemet träder i kraft.

Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, sade Caroline Drabe, vd för M Sverige vid tillfället.

Beslutet redan fattat

Det nya utsläppshandelssytemet innebär avgifter ovanpå bränslepriserna för bilister och åkerier men även inom bostäder och andra sektorer.

Pengarna ska öronmärkas till en större klimatfond i EU.

Både regeringen och Naturvårdsverket har bekräftat ramarna för den nya förändringen.

– Redan från 1 januari 2025 ska utsläppen övervakas och rapporteras, framhåller Naturvårdsverket och tillägger.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen