JUST NU: Utfärdar tomatlarm

2023 06 17

Ökade kostnader sätter ordentligt press på svenska tomatodlare.

Under det senaste året har livsmedelsbranschen sett kraftigt ökade priser.

Nu uttalar sig tomatodlaren Tomas Lilja, som menar att det inte blir några fler svenska tomater om inte odlare kompenseras ordentligt.

Odlarna har inte fått tillräckligt med pengar för att möta de ökade kostnader som slagit till mot livsmedelskedjan, menar han.

“Måste diskutera”

Tomas säger att han sålt tomater för 16 kronor kilot som sedan i butik kostat nästan 50 kronor.

Såväl han själv som många svenska bönder och matproducenter är mycket missnöjda med situationen.

– Vi får inte del av den prisökningen och vi måste diskutera med handeln hur vi ska fördela marginalen på produkten.

– Jag ser att handeln höjer priserna till konsumenten men vi får inte samma höjning i producentledet, då blir det en frustration hos mig, säger Lilja till SVT.

Transport och underhåll

Priset på tomater har ökat ordentligt under det senaste året, och i februari hade priset stigit med 38 procent jämfört med januari.

Sedan dess har priset gått ner något, men är fortfarande dyrare än förra året.

Representanter för Coop och Axfood menar att det finns ett antal anledningar till prissättningarna, bland annat transport och underhåll.

“Låg klimatpåverkan”

Lantbrukarnas riksförbund framhåller att det finns flera anledningar att välja svenskproducerat istället för importerade varor.

Bland annat handlar det om klimatpåverkan.

– Svensk frukt och svenska bär, grönsaker och blommor odlas med låg klimatpåverkan, förklarar LRF.

Skapar jobb

En annan anledning till varför man rekommenderas välja svenskproducerat är att det skapar jobb.

– Varje bonde skapar en rad jobb både i form av köpta tjänster, förnödenheter och i vidareförädling.  Jordbruks- och livsmedelssektorn sysselsätter cirka 115 000 personer.

– Svensk livsmedelsexport har de senaste åren ökat markant och värdet uppgår idag till cirka 70 miljarder, fortsätter LRF.

Foto: E. Akyurt

Text: Redaktionen