JUST NU: Utesluter inte militärt våld

2022 05 06

– Vi utesluter inte militärt våld eller väpnat våld.

Det säger Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson till DN.

Han konstaterar att Sverige inte kan utesluta att det finns en fara för väpnade attacker från Ryssland.

Vill vara tydlig

– Det är ingenting som vi utesluter och vi konstaterar att den tröskel som normalt sett funnits från Ryssland, och i allmänhet varit ganska låg genom historien, för att använda militärt våld är om möjligt ännu lägre nu. Det tycker jag att man ska vara tydlig och ärlig med att konstatera, säger Michael Claesson till tidningen.

Han framhäver att den bästa åtgärden för att förbereda sig inför ett sådant scenario är att hålla sig välinformerad, och att på olika sätt vara medveten om ”hela utfallsrummet".

Utfallsrummet

Insatschefen varnar även för mer ”vardagliga operationer” från rysk sida.

– Som påverkansoperationer: inspel i informationsmiljön med målet att påverka svenskars uppfattningar i allt från Nato till kriget i Ukraina. Att skapa ett narrativ så man försöker vinna över så många som möjligt, både folk i allmänhet och beslutsfattare, säger han till DN.

Säpo varnar

Tidigare i veckan varnade Säkerhetspolisen (Säpo) för ryska påverkansförsök i samband med diskussionerna om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap.

– Ryssland kan i nuläget anse sig ha ett begränsat tidsfönster för att påverka Sveriges ställningstagande i Natofrågan. Hur en sådan rysk påverkan skulle se ut är svårt att förutse men det skulle kunna ske på många olika arenor samtidigt för att påverka media, opinion och beslutsfattare, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i ett pressmeddelande.

Intensifierat arbetet

Säpo framhäver att de arbetar kontinuerligt för att identifiera hot mot Sverige.

– Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att skydda Sverige och har en omfattande samverkan med andra, även internationellt, säger Charlotte von Essen.

Foto: Försvarsmakten 

Text: Redaktionen