Upprörande nyheter för svenska hushåll

2023 05 23

Svenska hushåll har sannolikt betalat ett för högt elpris vid flera tillfällen.

Det finns starka misstankar om att flera stora bolag ska ha manipulerat elpriset upprepade gånger, erfar SVT Nyheter.

Trots detta har ingen åtalats.

Anmälningarna har stannat hos Energimarknadsinspektionen.

Förvaltningsmyndigheten har i uppdrag att gå igenom samtliga anmälningar.

Om det finns misstanke om att elbolagen har brutit mot lagen ska anmälningarna lämnas över till Ekobrottsmyndigheten, som i sin tur kan starta en utredning av fallen.

Men Energimarknadsinspektionen har inte gjort sitt jobb.

Det anser kammaråklagare Jan Leopoldson.

– Vi får en anmälan som är fem år gammal och så vet vi att om vi ska utreda så tar det kanske ytterligare ett år, och då är det risk för preskription. Plus att bevisningen är så dålig så att det är inte meningsfullt med ett åtal överhuvudtaget, säger han till SVT.

”Laglöshet på elmarknaden”

De senaste två åren har 25 anmälningar om otillbörlig marknadspåverkan inkommit till Energimarknadsinspektionen.

Endast sju av dessa har skickats vidare.

Samtliga fall har lagts ner.

Jan Leopoldson ser mycket allvarligt på situationen.

Kammaråklagaren anser att Ekobrottsmyndigheten inte fått en möjlighet att utreda fallen, eftersom anmälningarna inte lämnats in, eller ha lämnats in för sent.

– Det leder ju till att det blir en laglöshet på elmarknaden, säger han till SVT.

Vattenfall utreds

I fredags uppgav den Energimyndigheten i Finland att energijätten Vattenfall, som ägs av svenska staten, misstänks för att ha manipulerat elpriset.

–  I praktiken ska Vattenfall ha erbjudit marknaden mindre mängder el än vad bolaget hade haft möjlighet att göra, eller alternativt ha köpt upp för små mängder – för att driva upp priset, rapporterade Yle.

I december 2022 uppges Vattenfall till exempel ha låtit bli att erbjuda börsen 2 000 megawattimmar el.                          

Om Energimyndigheten kan bevisa att Vattenfall manipulerat priset riskerar energiföretaget ett hårt straff.

I ett värsta scenario kan Vattenfall tvingas betala 10 procent av bolagets omsättning under 2022.

Foto: V. Anh

Text: Redaktionen