Uppmaningar till allmänheten inför stormvädret

2023 08 07

Räddningstjänsten har förberett sig ordentligt på skakigt väder.

Ovädret Hans har kommit och det innebär kraftigt regn, åska och blixtar på många håll i landet.

I samband med stormen har räddningstjänsten förberett sig på att hjälpa till, samtidigt som man riktar uppmaningar till allmänheten angående vädret.

– Det första är trafiken. Sänk farten så fort det kommer stora flöden. Och sen får var och en se över sin egendom och fastigheter att det inte kommer som en överraskning så att man inte begär hjälp för sent.

Det säger Per-Ove Staberyd, vakthavande räddningschef region Bergslagen, till TV4.

Är förberedda

På grund av ovädret har räddningstjänsten gjort förberedelser för att kunna hjälpa allmänheten om det behövs.

Staberyd menar att man har statliga resurser som kan användas, någonting som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

– Vi har 500 personer som står i beredskap i händelse av i princip vad som helst. Så vi förfogar över en väldigt stor styrka, säger han.

Tänk på detta

MSB:s Krisinformation har sammanställt en lista med saker man bör tänka på när det råder blixtnedslag och åska.

Bland annat rör det sig om att gå inomhus och undvika att befinna sig vid öppna fält eller under träd.

– Risken att träffas av en blixt är liten, men direkta blixtträffar kan orsaka svåra skador eller vara dödliga.

Saker som bör undvikas

Andra rekommendationer när det åskar och slår ner blixtar handlar om att undvika att befinna sig i vatten, undvika att duscha och dra ur sladdar ur vägguttag.

– Vistelse i tält, öppna båtar och segelbåtar, om de inte är ordentligt skyddade, eller på cyklar och motorcyklar kan också vara farligt. Ett paraply, golfklubba, ett metspö eller en flygande drake i snöre kan fungera som åskledare och bör undvikas när det åskar.

Flera varningar

SMHI har utfärdat såväl gula som röda varningar för de kommande dygnen.

Gula varningar gäller regn, skyfall och höga flöden medan det även finns röd varning för höga flöden på tisdag och onsdag.

Foto: C. Baumgartner

Text: Redaktionen