Uppmaning till många kattägare – bryter mot lagen

2023 06 15

Många djurägare tycks ignorera en nyligen införd lag för katter.

Sedan årsskiftet är det lag på att alla som äger en katt måste id-märka djuret och registrera det hos Jordbruksverket.

Hittills har 221 000 ägare, och därigenom 336 000 katter, följt de nya direktiven.

Men det är långt ifrån alla.

– Då det uppskattningsvis finns 1,4 miljoner katter i Sverige innebär det att ungefär var fjärde katt är registrerad, framhåller Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Behövs skärpning: "Hög tid"

Trycket var hårdast precis efter att den nya lagen trädde in.

Drygt hälften av alla katter som hittills registrerats gjordes så under årets två första veckor.

Jordbruksverket menar att det är ett långsiktigt arbete, men att det behöver bli skärpning hos resterande del av landets kattägare.

– Utifrån att det snart gått ett halvår är det viktigt att understryka att det faktiskt är lag på att den som äger en katt också ska registrera den i Jordbruksverkets kattregister, säger enhetschefen Anders Elfström i samma pressmeddelande.

– Om man inte har gjort det än, är det hög tid att göra det nu.

Kostar 40 kronor

För att registrera sin katt måste den först vara chipmärkt eller tatuerad, vilket kan göras hos veterinär. 

Därefter kan katten registreras elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida till ett pris av 40 kronor.

Lagen om att alla katter ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets kattregister gäller alla katter födda från 2008 och framåt, även de som redan är registrerade i ett frivilligt register, framhåller myndigheten.

Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.

Ökat ansvar

Det stora syftet med lagen är att förtydliga ansvaret hos kattägaren samt att ge katten en förhöjd status i samhället.

– När alla katter är märkta och registrerade blir det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare samt att identifiera vilka katter som saknar ett hem och behöver tas omhand.

Här finns flest registrerade katter

Flest antal registrerade katter på länsnivå finns i Västra Götaland.

Här finns 54 063 katter som Jordbruksverket numera har i sitt register.

Tvåa på listan är Stockholm (51 672) följt av Skåne (44 261), enligt myndigheten.

Stockholm är inte bara högt upp på listan på länsnivå. Mätt utifrån kommun ligger huvudstaden etta, före exempelvis Göteborg, Uppsala och Malmö.

LÄS MER: Två nya regler införs för Sveriges alla katter

Foto: A. Ferreira

Text: Redaktionen