Uppmaning till allmänheten – håll er borta

2023 10 23

Under söndagsmorgonen gick färjan Marco Polo, med 75 passagerare ombord, på grund söder om Karlshamn.

Oljeutsläppet har drivit mot en halv mil lång känslig kuststräcka vid Pukaviksbukten mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun, Blekinge.

Enligt Kustbevakningens flygbilder har även oljeutsläppet läckt under flera sjömil längs kusten.

På en pressträff meddelar man att fartyget gick på grund två gånger under söndagen.  

– Det har visat sig att färjan gjorde en grundstötning redan tidigare på morgonen och läckt olja under flera sjömil innan den körde upp på grunden där den står fast. Vi har utredningspersonal på plats för att utröna omständigheterna kring olyckan, säger Jonatan Örn, Kustbevakningens förundersökningsledare.  

Han tillägger att den inledande tekniska utredningen och förhör med besättningen indikerar att  ingen av grundstötningarna var avsiktlig.

Uppmaning till allmänheten

Delar av oljeutsläppet, som driver mot kuststräckan vid Pukaviksbukten, har redan nått land.

Samtidigt är mer olja på väg mot stränderna i Blekinge.

Kustbevakningen, och flera andra aktörer, arbetar intensivt med att plocka upp så mycket som möjligt innan oljan når land.

Men arbetet försvåras av svåra väderförhållanden. Kulingvindar på uppemot 20 meter per sekund väntas under dagen.

Nu går  Sölvesborg kommun ut med en uppmaning till allmänheten.

– Allmänheten uppmanas att undvika områden där oljan redan nått land eftersom det kan förvärra skadorna. Man ska låta fåglar som har fått olja på sig vara i fred, uppger kommunen enligt Expressen.

Hemvärnet kan kallas in

Hur stora kustområden som har drabbats är inte fastställt.

– Vi kommer behöva invänta flygbilder för få en spridningsbild över det hela. Men det blir genast mycket svårare när det når land för då behöver man fysiskt få bort oljan, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge, till Aftonbladet.

Han öppnar för att Hemvärnet kan kallas in för att bidra i arbetet med saneringen på land.

– Hemvärnet kan komma att behöva rycka in, säger försvarsdirektören till Aftonbladet.

I nuläget utbildas cirka 50 personer i hur saneringsarbetet ska hanteras.

– Framför allt är det i arbetsmiljö då det handlar om kemikalier och vi vill inte att någon ska bli sjuk, förklarar Peter Ryman.

Fakta Hemvärnet

- Hemvärnssoldater har civila arbeten som de lämnar någon eller några veckor per år för att vara en viktig del av Sveriges försvar.

- De ingår i Försvarsmakten och är redo att försvara Sverige med kort varsel och lång uthållighet.

- De flesta i Hemvärnet har genomfört värnplikt eller annan militär grundutbildning men det finns också specialister som exempelvis sjukvårdare och hundförare utan tidigare militär erfarenhet.

- Antalet frivilliga i hemvärnsförbanden är i dag cirka 23 000 män och kvinnor över hela landet.

Källa: Försvarsmakten

Foto: Kustbevakningen 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen