JUST NU: Uppmanas att se över vaccinationslager

2022 05 23

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har utfärdat en uppmaning till EU:s medlemsländer efter apkoppsutbrottet i Europa.

Länder bör se över sina lager av smittkoppsvaccin, betonar ECDC i ett uttalande.

Det finns inget specifikt vaccin mot apkoppor, men vaccinet mot smittkoppor beräknas ge ett visst skydd.

Måste utöka kapaciteten

Andrea Ammon, chef för European Center for Disease Prevention and Control, uppmanar länder att utöka kapaciteten för att kunna spåra sjukdomen och diagnostisera smittan, rapporterar BBC.

Hon säger att de infekterade bör förbli isolerade tills att deras lesioner är fullständigt läkta.

– För den breda befolkningen är sannolikheten för spridning mycket låg. Men sannolikheten för ytterligare spridning av viruset genom nära kontakt – till exempel under sexuella aktiviteter mellan personer med flera sexpartners – anses vara hög, säger hon enligt BBC.

Ett hundratals personer i Europa har hittills smittats av virussjukdomen.

Folkhälsomyndigheten ger besked

Enligt Klara Sondén, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten, är det för tidigt för att ge besked om huruvida det kommer bli aktuellt med vaccination i Sverige.

– Det finns en del rapporter som säger att smittkoppsvaccin kan ge ett visst skydd mot apkoppor. Så det stämmer. Exakt hur bra det skyddet skulle vara går det inte att vara säker på. När det kommer till vaccin så måste man alltid titta på en balans mellan åtgärderna man inför kontra risker med vaccinet och vilken vinst man skulle få av det, säger hon till SR Ekot.

Hon betonar dock att det är många personer som arbetar och utreder frågan. Målet är att få en tydligare bild över hur effektivt smittkoppsvaccinet är i relation till apkoppor.

Foto: Folkhälsomyndigheten 

Text: Redaktionen