Ungern i blåsväder – straffas stenhårt av EU

2024 06 13

Ungern fälls av EU-domstolen.

Domstolen fastslår att landet systematiskt ignorerat EU:s asyllagar. Bland annat har Ungern utvisat migranter utan lagligt stöd.

Nu straffas landet av EU.

Ungern ska betala ett engångsbelopp på 200 miljoner Euro, motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor.

Dessutom kommer Ungern behöva betala en straffavgift på 1 miljon euro (11 miljoner kronor) för varje dag som landet fortsätter att bryta mot EU:s regelverk.  

– Straffavgiften kommer automatiskt att dras från Ungerns tilldelade andel av EU:s budget, rapporterar Euronews.

Delar av Ungerns EU-medel kommer även förbli frysta, uppger sajten.

”Exceptionellt allvarligt brott”

EU-domstolen (ECJ) kommenterar beslutet i ett pressutskick.

– Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna utgör ett aldrig tidigare skådat och exceptionellt allvarligt brott mot EU-lagstiftningen, framhåller ECJ i pressmeddelandet.

Började 2020

Tvisten mellan EU och Ungern går tillbaka till december 2020, då domstolen fastslog att Ungern begränsat asylrätten för de som söker internationellt skydd i landet. 

De ungerska myndigheterna anklagades för att ha brutit mot EU:s asyllagar genom att inte följa procedurerna för asylsökanden och utvisa migranter utan lagligt stöd.

Bland annat införde Ungern en ny lag som innebar att migranter var tvungna att genomgå ytterligare en process i ett grannland innan de gavs möjlighet att söka asyl i Ungern. Proceduren beskrevs av ECJ som ett ”uppenbart oproportionerligt ingrepp” i människors rätt att söka asyl i EU.

Eftersom Ungern ignorerade domen från december 2020 inledde EU-kommissionen nya rättsliga åtgärder, vilket resulterade i torsdagens dom.

ECJ drar slutsatsen att Ungern ”medvetet har kringgått” unionens tillämpning av asyllagstiftningen.

– Beteendet utgör ett allvarligt hot mot EU-rätten, säger en av domarna enligt Euronews.

Ungern har även anklagats för att bryta mot asylrätten genom en uppmärksammad lag från 2018. Lagen som kallas för ”Stoppa Soros” gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar kraftigt vilka som får söka asyl i landet.

Lagen underkändes av EU-domstolen 2019.

Foto: Nato 

Text: Redaktionen


Kommun förbjuder katter

2024 07 23

En kommun har infört ett förbud som inte lär uppskattas av kattägare.

Katter är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och i många svenska hem är katten en självklar del av familjen.

Men att få ha katt hemma är inte en självklar rättighet.

Åtminstone inte om man vill flytta in i ett nybyggt hyreshus i Falun.

Där säger man nämligen nej till att ha katter som hyresgäster, rapporterar SR.

”Kommer ha kattfritt”

Det handlar om nybyggda hyreshus i området Furiren i Falun.

Husen ägs av kommunens bostadsbolag Kopparstaden.

De har infört ett förbud för katter i 129 nybyggda lägenheter.

– På Furiren kommer vi ha kattfritt, meddelar Kopparstadens marknads- och uthyrningschef Anna Timander.

”Katturin fastnar ju”

Beslutet motiveras med att det skulle bli väldigt svårt att sanera om katterna kissar i de nybyggda lägenheterna.

– Det beror på att vi har stomme helt i trä på Furiren, och det gör att skulle vi behöva sanera så kan det bli väldigt svårt och kostsamt. Katturin fastnar ju på ett helt annat sätt, säger hon till radiokanalen.

Kopparstaden har totalt över 5000 hyreslägenheter, och i de flesta är katter tillåtna. Men vill man flytta in i någon av de nya lägenheterna på Furiren så måste man alltså välja bort katten.

Hund är däremot tillåtet.

– Ja, absolut. Katter är ju svårare att styra, de är ju mer självständiga.

Liknande hos andra värdar

Hyresvärdar som infört kattförbud har tidigare uppmärksammats av bland annat Hyresgästföreningen.

Förutom Kopparstaden i Falun så har även två andra kommunala bostadsbolag i Dalarna – Bärkehus i Smedjebacken och Morastrand i Mora – uppmärksammats då de infört kattförbud i mindre delar av sitt bestånd, rapporterar Hem & Hyra.

Det visar en granskning som gjordes 2019.

Enligt vad tidningen då rapporterade så är det juridiskt tveksamt om en hyresvärd verkligen har rätt att införa ett sådant förbud.

Foto: A Ferreira

Text: Redaktionen


Tankade bilen för 8 000 kronor hos Circle K – fick ingen bensin

2024 07 23

Circle K bekräftar problem vid en av bolagets bensinmackar.

Det är i Mora som de ovanliga problemen har uppstått.

Flera kunder har tankat vid en av Circle Ks bensinstationer i staden och betalat för sig.

Det enda problemet är att ingen bensin har kommit ut från pumpen.

Det rapporterar SVT.

Betalade 8 000

En som har drabbats av problemen är Jon Jannes.

Han lyckades tanka 453 liter bensin i sin bil för en kostnad på 8 000 kronor.

Så stod det iallafall på på kvittot.

– Jag har gjort allt jag kan för att få tillbaka pengarna, men det känns som att jag bara blir skickad runt i cirklar, säger Jon Jannes till SVT.

Bekräftar problem

Circle K bekräftar att flera kunder har fått problem vid tanken på sistone.

Jon Jannes uttrycker frustration över att hans semesterpengar är borta, vilket Circle K menar inte ska ske.

– Vi hade dessvärre problem med lufttankningar på en av Moras bränslestationer i juni och samtliga kunder ska ha återbetalats men Jons återbetalning verkar ha fastnat. Han kommer givetvis få tillbaka pengarna.

Det påverkar

Just nu ligger priset för diesel på 18,09 kronor per liter, bensin 98 på 19,39 kronor litern och bensin 95 på 18,44 kronor.

Bensinpriserna, som har diskuterats och debatterats kraftigt under de senaste åren, styrs främst av omvärldsfaktorer.

– På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige, förklarar Circle K.

– Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Även politik

Även politik bedöms kunna ha stor påverkan på drivmedelspriserna.

– Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. 

– När efterfrågan blir större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Oron över situationen i Mellanöstern är en sak som bedömare menar skulle kunna leda till högre oljepriser.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen