Ukrainas president tackar Sveriges statsminister för militärt stöd

2022 02 25

Mitt under brinnande krig tackar nu Ukrainas ledare statsminister Magdalena Andersson för Sveriges insatser.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky kämpar för sitt land som utsätts för ett brutalt och grymt krig av Rysslands diktator.

Presidenten tackar

Ukraina har om och om igen uttryckt desperata rop på hjälp till omvärlden och vädjat om allt ifrån humanitär hjälp till militär utrustning. Och nu går presidenten ut med ett stort tack till Sverige.

Tacksam till Sveriges premiärminister

– Sverige förser [med] militär, teknisk,  humanitär assistans till Ukraina. Tacksam till Sveriges premiärminister för hennes effektiva stöd. Bygger en anti-Putin koalition tillsammans! meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Twitter.

Sverige jättestor givare

Sverige är en av världens främsta givare till Ukraina och såväl Socialdemokraternas tidigare utrikesminister Margot Wallström som Moderaternas tidigare utrikesminister Carl Bildt betonade många gånger under sina ministerperioder Sveriges viktiga band med Ukraina.

Bidragit med 341 miljoner

– Sverige är en av de största bilaterala givarna till Ukraina. Sverige har sedan 2014 bidragit med 341 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Ukraina, framhåller regeringen.

Sveriges biståndsstrategi

– Regeringens nya biståndsstrategi för reformsamarbete med Östeuropa som beslutades 2021, där Ukraina är största mottagarland, omfattar cirka 260 miljoner kronor till Ukraina årligen i sju år. Stödet fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling samt klimat och miljö.

– Ett ökat fokus läggs också på konfliktfrågor. Att bygga motståndskraft även mot andra former av antidemokratisk påverkan, inte minst genom stöd för yttrandefrihet och fri och oberoende media, är också prioriterat, betonar S-regeringen på regeringens webbsida.

Ytterligare 20 miljoner

Och i veckan beslutade Sveriges regering att bidra med ytterligare 20 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) humanitära arbete i Ukraina. Internationella Rödakorskommittén har en unik roll i den humanitära responsen i Ukraina och har tillträde till hjälpbehövande i hela landet. ICRC:s verksamhet bidrar till att rädda liv och lindra nöd i form av mat, hygienartiklar och medicin, förklarar utrikesdepartementet.

Brott mot folkrätten

– Det är en oroande utveckling som vi bevittnar i Ukraina. De humanitära behoven är redan stora efter åtta år av konflikt. Rysslands erkännande av delar av Donetsk och Luhansk län som självständiga stater utgör ett tydligt brott mot folkrätten och ytterligare en kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, säger biståndsminister Matilda Ernkrans (S).

Ger extra stöd

– Denna utvidgade eskalering av konflikten riskerar att öka de humanitära behoven ytterligare och att allt fler människor kommer att behöva livräddande insatser. Den Internationella Rödakorskommitténs humanitära respons i Ukraina räddar liv och lindrar nöd och därför har regeringen i dag beslutat om extra stöd, säger Matilda Ernkrans.

Röda Korset

Sverige har ett flerårigt avtal om kärnstöd till ICRC för 2022–2025 om 660 miljoner kronor. För 2022 har regeringen redan beslutat om 165 miljoner kronor. Med dagens beslut ökar regeringen det svenska stödet för 2022 med ytterligare 20 miljoner kronor till ICRC till stöd för människor i behov av skydd och humanitär assistans i Ukraina.

Vatten och läkemedel

Sverige bidrar därmed till att ICRC på ett snabbt och flexibelt sätt kan bistå med både skydd och livräddande insatser som vatten, mat och läkemedel, betonar utrikesdepartementet.

Foto: Presidential  Office of Ukraine resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen