JUST NU: Ukrainas fräcka ”rallyattack” ska överraska Ryssland

2022 06 20

Mekaniker jobbar hårt för att göra om rallybilar till stridsdugliga fordon att bekämpa ryssarna med.

Det har ofta talats om att Ryssland missbedömt Ukrainas starka försvar och att det i många fall överraskande starka motståndet skapat problem för Vladimir Putin.

Här är en annan, mer konkret överraskning. Ryska trupper i frontlinjen kan nu attackeras av rallybilar som transformerats till “stridsvagnar”, rapporterar France 24.

Bygger om rallybilar

I södra Ukraina, i staden Zaporizhzhya, arbetar mekaniker i verkstäder med att göra om rallybilar till fordon som kan användas av de ukrainska soldaterna.

Enligt den ukrainska affärsmannen Volodymyr Tarkhov, som övervakar processen, har sedan tidigare drygt 30 personbilar gjorts om till militära ändamål, skriver France 24 med hänvisning till nyhetsbyrån AFP.

Ska bli “osynlig”

Nu pågår arbetet med att göra om en rysk Lada-modell som används av ukrainska rallyförare. Bland annat byts ljuddämparen ut, vilket ska göra den mer eller mindre ohörbar för fienden.

– Målet är att göra bilen lite tystare för att kunna passera och förbli osynlig, säger svetsaren Maxym Sendukov.

Sponsras av affärsmän

Flera lokala affärsmän är med och sponsrar projektet. Bland annat finansierar de metall och bildelar. 

Att Ukraina nu bygger om rallybilar är en uppgradering jämfört med tidigare, när man främst ägnade sig åt att bygga om bilar för att de skulle bli bekväma för soldaterna.

Nu ska de i allra högsta grad bli stridsdugliga.

– Det är mycket användbart i underrättelsetjänst och militära uppdrag, säger en av svetsarna på verkstaden enligt France 24.

Rysslands primära mål

Ute på slagfältet försöker ryska styrkor för närvarande ta fullständig kontroll över den östra Donbas-regionen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

För närvarande uppges Ryssland primära mål vara industristaden Sievierodonetsk.

Kontrollerar två tredjedelar

I staden bodde 100 000 människor före kriget. Enligt borgmästaren, Oleksander Struk, kontrollerar Ryssland ungefär två tredjedelar av staden.

– Jag hoppas att staden kommer att hålla och, när den väl har fördelen av eldkraft, kommer vi att kunna befria den utan att lämna den först, säger han enligt nyhetsbyrån.

Foto: President of Russia Office resp M. Agnelli

Text: Redaktionen


JUST NU: Stort larm från Svenska kraftnät – dåliga nyheter för hushållen

2023 12 04

Svenska kraftnät planerar för en omfattande utbyggnad av stamnätet under den kommande tioårsperioden. 

Men satsningen kommer inte att räcka.

Ska Sverige klara den gröna omställningen och elektrifieringen behövs mer elproduktion.

Det fastslår Svenska kraftnät i sin Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar.

– Ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden.

Det konstaterar Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät.

Pekar ut riskområde

Svenska kraftnäts rapport visar att det kommer att investeras i 1 500 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal nya transformator- och kopplingsstationer den kommande tioårsperioden.

Därtill ska 2 500 ledningar och 100 stationer rustas upp.

Daniel Gustafsson slutsats är tydlig.

Det kommer inte att räcka om  Sverige ska klara elektrifieringen och säkerställa en god leveranssäkerhet.

Södra Sverige kommer att få ta den stora smällen.

– Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än i dag, säger Gustafsson.

Larmet: Tung smäll för hushållen

Nu går Svenska kraftnät ut med en skarp varning till Sveriges hushåll.

Elpriserna riskerar att skjuta i höjden om inte Sverige lyckas täcka det enorma framtida elbehovet.

Myndigheten varnar för ”väldigt höga elpriser” de närmaste tio åren.

– Det mest dramatiska är att vi ser en väldigt kraftig förbrukningsökning, som kommer som en effekt av den gröna omställningen. Det kommer leda till väldigt höga elpriser om vi inte har produktion på plats som kan matcha den här förbrukningen, säger Daniel Gustafsson till SR Ekot.

Flera faktorer

Svenska kraftnäts kraftsystemschef pekar ut flera anledningar till den dystra prognosen:

- Kommunpolitiker säger ofta nej till nya byggtillstånd för landbaserad vindkraft.

-  Kostnader för havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. Flera stora projekt har pausats i Europa.

- Regeringens kärnkraftssatsning kommer att dröja. Utbyggnaden av kärnkraften väntas inte påverka elpriserna den närmaste tioårsperioden.

- Elbehoven i norr kommer att vara gigantiska de kommande tio åren. Stora industriprojekt kräver enorma satsningar och en omfattande upprustning av stamnätet.

Foto: D. MacKay 

Text: Redaktionen


Uppmanar boende vid Sveriges kärnkraftverk – var redo ikväll

2023 12 04

Förra året utökades beredskapszonerna kring Sveriges aktiva kärnkraftverk.

Det innebär att folk som bor, eller har fritidshus, inom en radie av 25 kilometer från Forsmark, Ringhals eller Oskarshamns kärnkraftverk omfattas av planering för skyddsåtgärder.

Åtgärderna är sådana som vidtas vid en kärnkraftsolycka.

Men redan ikväll, måndag klockan 19.00, genomför myndigheterna ett test och uppmanar befolkningen inom de aktuella zonerna att förbereda sig, rapporterar P4 Kalmar.

"Hämta ut mottagarna"

I samband med förra årets utökade beredskapszoner skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten ut nya varningsmottagare till allmänheten.

Men alldeles för många har struntat i att besvära sig med att plocka ut mottagarna.

– Jag vill uppmana alla som får avin att gå och hämta ut den, säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB, till radiokanalen.

Ansträngd situation

Att hämta varningsmottagarna har inte enbart att göra med att hushållen ska vara förberedda på att kärnkraftverken slår larm.

Det skapar också en ansträngd situation hos postombuden som badar i paket efter Black Friday och julhandeln.

– Hämta ut varningsmottagaren, placera den på lämpligt ställe och koppla in den så den får ström, uppmanar Henrik Larsson.

Visar vilket larm det är

Det är just MSB som samordnar arbetet med varningssystemen runt de tre aktiva kärnkraftverken i Uppsala län, Hallands län och Kalmar län.

Varningsmottagare ska enligt myndigheten finnas i alla fastigheter i beredskapszonerna.

I händelse av ett larm ska du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation, framhåller MSB på sin hemsida.

Mottagaren visar om det handlar om ett provlarm, förhöjd beredskap eller ett haverilarm.

Larmas även utomhus

Varningarna sker dock i fler kanaler än i de mottagare som skickats ut till boende i beredskapszonerna.

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, ”Hesa Fredrik”. Dessa ljudsändare aktiveras från respektive kärnkraftverks övervakningscentral. Det finns cirka 100 ljudsändare placerade runt kärnkraftverken i de inre beredskapszonerna, informerar MSB.

Vid en varning utomhus ljuder ljudsändarna sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas.

Det går även ut ett meddelande i P4.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen