Tusentals ryssar tvingas lämna EU-land

2023 09 22

Lettland uppmanar drygt 3 000 ryssar att lämna landet.

I samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina har de baltiska länderna Lettland, Litauen och Estland uttryckt starkt stöd för Ukraina.

Länderna, som tidigare var del av Sovjetunionen, har länge velat anknyta sig till västvärlden.

Nu uppmanar lettiska myndigheter 3 541 ryssar att lämna landet.

Det är en del av lagförändringar som gör det svårare för ryska medborgare att befinna sig i Lettland.

Måste ta språktest

Det var förra hösten som man införde hårdare lagar gentemot ryssar i landet.

De måste regelbundet ansöka om att få stanna kvar i landet och bland annat genomgå språktest på lettiska för att få ansökan godkänd.

Om man inte får godkänt på sin ansökan så måste man lämna landet.

Drygt 3 000 

Det är drygt 3 000 ryska medborgare som nu måste lämna Lettland.

– 3 541 personer har inte lämnat in handlingar till myndigheten för att ansöka om ställning som permanent bosatta i EU eller har inte ansökt om omprövning av statsspråket senast den 1 september i år, och enligt paragraf 58 i övergångsbestämmelserna i invandringslagen löpte deras permanenta uppehållstillstånd ut den 2 september i år, framhåller lettiska myndigheter.

– Följaktligen måste dessa personer lämna Republiken Lettlands territorium senast den 30 november 2023. 

Förbjudit registreringsskyltar

De baltiska länderna har även förbjudit fordon med ryska registreringsskyltar från att ta sig in i länderna.

Estlands inrikesdepartement framhåller att beslutet kommer efter Europeiska kommissionens tolkning av sanktionerna mot Ryska federationen.

Det rapporterar AP.

Det är målet

Estlands inrikesminister Lauri Läänemets har kommenterat beslutet.

– Målet med sanktionerna mot Ryssland är att tvinga aggressorlandet att dra sig tillbaka till sina gränser, säger han.

– Vi konstaterade i samråd med de lettiska och litauiska myndigheterna att restriktionerna är mest effektiva när sanktioner införs gemensamt.

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen