Tungt besked för Sveriges fastighetsbolag

2023 05 24

Svenska banker ska inte rädda krisande svenska fastighetsbolag.

Det understryker FI-chefen Daniel Barr i en intervju med SvD.

Finansinspektionens nya generaldirektör utesluter inte att flera fastighetsbolag kommer att gå omkull på grund av den ekonomiska situationen.

– De kommersiella fastighetsbolagen är satta under hård press nu. De har vuxit kraftigt, de är högt belånade och de pressas av höga räntor, en makroekonomisk tillbakagång och fallande fastighetspriser, säger Daniel  Barr till SvD.

Varnar bankerna

Vidare uppmanar FI-chefen Sveriges banker att ”vara försiktiga” med ge nya lån till fastighetsbolagen.

Han påpekar att problem på fastighetsmarknaden ofta leder till finanskriser – till exempel var det hårt skuldsatta fastighetsbolags uteblivna betalningar som föranledde finanskrisen i början av 1990-talet.

Står inför en kris

De senaste åren har många svenska fastighetsbolag finansierat en kraftig tillväxt med så kallade värdepapper, företagsobligationer.

Men många obligationer förfaller de närmaste åren. Då kan fastighetsbolagen stå inför en kreditkris. Räntorna har stigit till nivåer som gör att finansiering via företagsobligationer inte längre är ett alternativ för många bolag.

Då väntas fastighetsbolagen be bankerna om lån.

Ett scenario som Daniel Barr varnar för.

FI-chefen uppmanar bankerna att vara ”försiktiga”.

På frågan om det inte kan få många fastighetsbolag att gå omkull, svarar han:

– Det kan säkert ske, men det är inte vårt ansvar. Vi har inget tillsynsansvar över fastighetsbolagen.

Sveriges största fastighetsbolag

1. Heimstaden

Totalt fastighetsvärde 2022: 306 miljarder

2. Balder

Totalt fastighetsvärde 2022: 191,8 miljarder

3. Vasakronan

Totalt fastighetsvärde 2022: 182 miljarder

4. Castellum

Totalt fastighetsvärde 2022: 176 miljarder

5. SBB Norden

Totalt fastighetsvärde 2022: 149,3 miljarder

Källa: Fastighetsnytt

Foto: T. Mallorca

Text: Redaktionen