Tredje dos till svenska folket trolig nästa år

2021 08 03

Nästa år 2022 kommer sannolikt en större andel av Sveriges befolkning att erbjudas dos 3 och vissa riskgrupper kan eventuellt få den redan i höst.

Det meddelar nu Folkhälsomyndigheten som samtidigt framhåller att exakt hur dos 3-satsningen kommer att gå till ännu är inte beslutat.

– Omfattningen är i dagsläget oklar och beror bland annat på eventuella nya virusvarianter samt på vad olika forskningsstudier kommer att visa om vaccinernas skyddseffekt över tid.

Folkhälsomyndigheten följer också utvecklingen i länder som ligger före Sverige i vaccinationsarbetet, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande nu på morgonen.

16-17-åringar

Den breda vaccineringen av Sveriges vuxna befolkning kommer avslutas i hösten och då blir det istället främst 16-17-åringar samt vuxna, som hittills valt att inte vaccinera sig, som kommer att erbjudas vaccination.

Tre grupper redan i höst?

Under hösten kan också vissa riskgrupper eventuellt komma att erbjudas en påfyllnadsdos och det är framförallt följande tre grupper som är aktuella:

▪ Äldre boende i SÄBO

▪ Äldre än 80 år 

▪ De med kraftigt nedsatt immunförsvar

Tegnells fokus

- Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Tre möjliga vaccin

Vaccinationerna mot covid-19 kommer de närmaste åren troligen att genomföras med ett eller två mRNA-vaccin samt eventuellt ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin som kan fungera som komplement.

Allt sker i 4 steg

Folkhälsomyndigheten framhåller även att Sveriges vaccination mot covid-19 görs i fyra steg:

◾Steg 1: Massvaccination av den vuxna befolkningen

◾Steg 2: Nå grupper med låg vaccinationsgrad samt eventuellt ge påfyllnadsdoser för grupper med högst risk för svår sjukdom

◾Steg 3: Eventuellt ge en större del av befolkningen en påfyllnadsdos.

◾Steg 4: Arbetet med ett mer långsiktigt vaccinationsprogram utvecklas under hösten.

Tillgången på vaccin bedöms i nuläget som god under flera år framöver understryker Folkhälsomyndigheten.

Foto: D. Schludi

[yop_poll id="446"]