Toppolitiker sågar SD och betonar att partiets svans förgiftar sociala medier

2021 10 18

– Ett parti i behov av att göra upp med sitt förflutna och en ”svans” som i sociala medier förgiftar varje försök till respektfull dialog.

Det säger KD-profilen Lars Adaktusson om Sverigedemokraterna i samband med att han nu går ut och markerar att KD inte bör närma sig SD för mycket. Adaktusson anser att det är rätt att KD förhandlar med alla partier inklusive SD men indikerar att det bör finnas tydliga gränser.

SD-svans förgiftar

– Samtidigt är fördjupat och förtroligt samarbete långt ifrån självklart med ett parti i behov av att göra upp med sitt förflutna och en ”svans” som i sociala medier förgiftar varje försök till respektfull dialog, betonar Adaktusson i SvD.

Snäv nationalism

Han sågar tanken om att KD och SD kan ingå i ett nytt högerblock. Den idén måste avvisas anser Adaktusson.

–Dels därför att bilden av KD som högerparti är en illusion, formad av den som väljer att bortse från centrala delar av partiets ideologi. Dels därför att kristdemokratins idémässiga grund i människovärde och humanitet inte är kompatibel med snäv nationalism och ett politiskt tänkande där egenintresse är överordnat solidaritet med de mest utsatta, framhåller Adaktusson.

Hård kritik

Han lyfter fram flera sakpolitiska områden där han avvisar SD:s inställning.

– I praktisk politik går det inte att bortse från SD:s krav på kraftigt minskat bistånd till den fattiga delen av världen och stopp för all asylinvandring. Inte heller går att bortse från att SD ända sedan tillblivelsen verkat för att undergräva och försvaga EU, anser Adaktusson i SvD.

ANALYS

Lars Adaktusson som är KD:s utrikespolitiska talesperson skärper nu tonen mot SD och hans uttalande i SvD får ses som ett distandstagande och relativt skarp markering mot SD. Det handlar om tonen i sociala medier, ideologin, biståndet, invandringen och utrikespolitiken.

Det hela får extra vikt då M-KD-SD utgör basen i den opposition som hoppas på att vinna valet 2022.

Sannolikt för inte Adaktusson partiets talan när det gäller utfallet mot SD. Hans uttalande återfinns i sin helhet på SvD:s debattsida och han har undertecknat med riksdagsledamot och inte utrikespolitisk talesperson.

Foto: Lars Adaktusson, FB

[yop_poll id="519"]