Tillstånd kommer behövas för vanlig hushållsprodukt

2023 07 05

En populär produkt för hushåll orsakar för många svåra skador.

Det är Kemikalieinspektionen som beslutat om att tillstånd framöver kommer att behövas för att köpa och använda frätande propplösare.

Beslutet kommer efter att myndigheten observerat återkommande skador på både vuxna och barn.

Syftet är att minska hushållens användning av produkten och därmed minska antalet skador.

– Varje år sker flera svåra olyckor med frätande propplösare. Särskilt allvarligt är det när barn sväljer ner produkterna, vilket kan leda till livshotande skador, framhåller Kemikalieinspektionen.

– Dessa skador har ökat markant de senaste åren.

Då införs det

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att hantera tillstånden för propplösare.

Reglerna kommer att gälla från och med den 1 januari 2025.

Det finns sedan tidigare regler i Sverige kring tillstånd för användningen av farliga kemiska produkter.

Det har funnits ett undantag gällande propplösare som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid, men nu införs ett krav på tillstånd även där.

“Olika alternativ”

Kemikalieinspektionen arbetar med att informera allmänheten om hur farligt det kan vara med frätande propplösare.

Det går istället att använda bland annat vaskrensare, rensvajer och icke-frätande propplösare.

Ett krav på tillstånd ses nu som den bästa lösningen.

– Vi har tittat på olika alternativ och kommit fram till att det här är den mest praktiska och lämpliga lösningen för att få ner inköpen drastiskt, säger Mikael Gontier, enhetschef vid myndigheten.

Fallen ökar

Det har blivit allt vanligare att barn skadas allvarligt av propplösare.

Det förklarar Giftinformationscentralen.

– Antalet samtal från sjukhus med allvarliga fall där små barn har fått i sig starkt frätande propplösare har ökat de senaste åren.

Rensar avlopp

Propplösare går att köpa i butikshyllan vid vanliga mataffärer.

Det används bland annat för att för att rensa avlopp från fett, hår, tvål och matrester.

– Propplösare är ofta starkt frätande och även små mängder kan leda till svåra skador och respiratorvård, förklarar Giftinformationscentralen.

– Medlen kan snabbt ge allvarliga och bestående frätskador i mun, matstrupe, ögon och på huden.

Foto: T. Kent

Text: Redaktionen