Terrorstämplade Ryssland – fick konsekvens direkt

2022 11 23

EU-parlamentet har blivit utsatt för en omfattande cyberattack.

Parlamentets hemsida ligger nere och även uppkopplingen i hela parlamentshuset ska ha påverkats, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Kommunikationsdirektören Jaume Duch bekräftar angreppet på sociala medier.

– Tillgängligheten för EU-parlamentets webbplats påverkas för närvarande från utomstående på grund av höga nivåer av extern nätverkstrafik, framhåller han på Twitter.

Timmar efter terrorstämpling

Attacken kommer enbart timmar efter att parlamentet fattat beslut om att terrorstämpla Ryssland.

Omröstningen ägde rum efter att Ryssland genomfört kraftiga missilattacker mot Ukraina, som bland annat lett till omfattande strömavbrott i huvudstaden Kyiv.

– Genom att klassa Ryssland som en statlig sponsor av terrorism vill parlamentsledamöter underlätta för att Putin och hans regering ska kunna hållas ansvariga för dessa brott inför en internationell domstol, framhöll EU-parlamentet i ett uttalande tidigare idag.

Överbelastat hemsidan

Det är inte känt vem eller vilka som ligger bakom det kraftiga cyberangreppet mot EU.

– Personalen arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt, uttrycker Jaume Duch.

I samma uttalande beskrivs att det rör sig om så kallade DDOS-attacker som överbelastat hemsidan genom att driva in omfattande trafik från andra platser än parlamentet.

Symbolisk betydelse

I och med omröstningen idag stämplas Ryssland som en "en statlig sponsor av terrorism". Beslutet har i nuläget endast en symbolisk betydelse eftersom EU-parlamentet inte har några juridiska medel för att stötta det, skriver Reuters.

Parlamentet uppmanar dock samtliga medlemsländer att utveckla en helt ny rättslig ram som gör det möjligt att klassa ett helt land som sponsor av terrorism. 

SD-ledamots initiativ

Resolutionen som terrorstämplar Ryssland togs på initiativ av svenska ledamoten Charlie Weimers (SD), rapporterar Aftonbladet. En överväldigande majoritet röstade igenom förslaget.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som länge framhållit att Ryssland bör klassas som en terrorstat, välkomnar dagens beslut.

– Jag välkomnar EU-parlamentets beslut om att erkänna Ryssland som en statlig sponsor av terrorism och som en stat som använder terrorism. Ryssland måste isoleras på alla nivåer och hållas ansvariga. Deras långvariga terrorismpolitik i Ukraina och över hela världen måste få ett slut, uttrycker Zelensky på Twitter.

Foto: L: Villasmil

Text: Redaktionen