Tågresenärer drabbade av toalettproblem – Dyra böter för SJ

2022 02 23

Statliga tågbolaget SJ har misskött sina uppgifter när det gäller allt från toaletter till att komma i tid.

Det konstaterar nu Trafikverket som är den aktör som har avtal med SJ om tågtrafik i Sverige.

Ställt till det för resenärer

SJ tvingas nu betala närmare 270 000 kronor i straff för en rad olika brister som SJ har åsamkat sin tågresenärer trots att de enligt avtalet med Trafikverket är skyldig att inte orsaka dessa brister, rapporterar P4 Jämtland.

Ett av de återkommande problemen har varit ett underskott av fungerande toaletter vilket ställt till det för nödiga tågresenärer.

En rad problem

Sammantaget handlar det om bland annat följande problem:

◾Toaletter som varit ur funktion

◾Inställd trafik

◾Bristande punktlighet

◾Felaktiga temperaturer

◾Bristande ventilation

Omfattande förseningar

När det gäller förseningar så har det inträffat vid omkring 15 tillfällen så till den grad att det inkluderas i den summering som ligger till grund för straffbeloppet.

Mycket toalettproblem

Gällande strulet med toaletter på SJ-tågen så handlar det om att toaletter eller duschar inte har fungerat i 44 olika utrymmen vilket skapat upprördhet hos tågresenärer som upplevt ett underskott av toalettkapacitet.

Ett annat problem har varit att temperaturen och luften inte har hållit måttet i 8 utrymmen, uppger SVT.

Totalt sett fastslår Trafikverket att SJ:s bristande hantering leder till 268 500 kronor i vitesbelopp.

Avser nattågstrafiken

Det är under fjärde kvartalet 2021 som problem uppkommit vilket innebär oktober, november och december.

Den aktuella sträckan som SJ:s brister avser är nattågstrafiken till Jämtlands län där bland annat Åre och Östersund ligger.

Tågstationen som tåget från Stockholm till Jämtland går till är Duved Tågstation i Åre kommun.

5 400 anställda

SJ grundades 1856 och är ett aktiebolag som ägs till 100 % av svenska staten. Tågföretaget har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg och har 5 400 anställda i Sverige och Norge.

Totalt trafikerar SJ 400 tågstationer.

Foto: SJ AB

Text: Redaktionen