Swedbank varnar hushållen

2023 08 24

Konjunkturnedgången är här och kommer att bli långvarig.

Det fastslår Swedbank i sin nya rapport, "Swedbank Economic Outlook". 

Storbanken förutspår en tuff höst för hushållen.

–  Konjunkturnedgången är här och det kommer bli sämre innan det blir bättre. Vi räknar med att hushållen fortsätter dra ned på konsumtionen ett tag till eftersom inkomsterna pressas av den höga inflationen och stigande ränteutgifter. I företagssektorn har bilden varit splittrad, men nu väntar tuffare tider bredare än vad vi hittills sett, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.  

Flera orsaker

Swedbanks bedömning baseras på flera faktorer:

- Den ekonomiska politiken är åtstramande, vilket bidrar till nedgången

- Kronan förblir svag året ut

- Inflationen är i närtid kvar på höga nivåer

- Riksbanken väntas fortsätta höja räntan under hösten

Slår mot arbetsmarknaden

Enligt Swedbanks prognos väntas den svenska tillväxten krympa med 0,9 procent för 2023.

– För 2024 revideras tillväxten ned och ekonomin förväntas krympa med 0,3 procent mot en tillväxt på 0,3 procent i rapporten i april. Först 2025 sker en tydlig återhämtning med en tillväxt på 2,3 procent, framhåller banken.

Nedgången under 2023 väntas slå mot arbetsmarknaden.

Mot slutet av året räknar Swedbank med att sysselsättningen minskar samt att arbetslösheten stiger. 

– Vissa hushållsnära branscher, till exempel handel, som omfattar många anställda, har det redan tufft och förväntas därför dra ned på personalstyrkan. Försämringen fortsätter under 2024 och arbetslösheten toppar på 8,3 procent, vilket innebär 50 000 fler arbetslösa, vid början av 2025, säger Mattias Persson.

Åtstramad finanspolitik

Swedbank räknar även med att regeringen kommer att föra en åtstramad finanspolitik de kommande åren.

Skattesänkningarna som är riktade mot hushållen beräknas dröja till 2025 för att inte spä på inflationen ytterligare.

Vidare räknar Swedbank inte med några fler utbetalningar av elstöd under de kommande vintrarna.

Statsfinansiella åtgärder till hushållen väntas dock öka tack vare höjda prisbasbelopp

–  Regeringen presenterar sin budget inför 2024 den 20 september. Det görs när utsikterna för svensk ekonomi är dystra, med en svag krona och hög inflation. Regeringens finanspolitik måste ha en balans mellan att hjälpa hushållen utan att elda på inflationen. Det gör att vår bedömning är att finanspolitiken kommer vara åtstramande för 2024, framhåller Mattias Persson.

Foto: Swedbank

Text: Redaktionen