Sveriges största kärnreaktor stoppas

2023 02 28

Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 tas ur drift efter en bränsleskada.

Rektorn kommer att kopplas bort från elnätet i åtta dygn.

Orsaken är en bränsleskada som upptäcktes för ett par veckor sedan, rapporterar DN.

I nuläget når små mängder bränsle reaktorns interna processvatten.

Ett problem som måste åtgärdas.

–  Det måste åtgärdas när man har nått vissa gränsvärden. Vi planerar att ha normal drift fram till den årliga revisionen som börjar 15 april. Vi följer utvecklingen och värderar skadan mot de här gränsvärdena dagligen, säger Désirée Liljevall, kommunikationschef vid Oskarshamns kärnkraftverk, till DN.

Samma sak hände för drygt ett år sedan.

Då togs reaktorn ur drift  i nio dagar.

Kan påverka elpriset

Den 9 december 2022 kopplades Oskarshamn 3 senast bort från elnätet.

Då stängdes reaktorn i åtta dygn.

Eftersom Ringhals 4 sedan tidigare är bortkopplad på grund av reparation minskade Sveriges elproduktion drastiskt. Som en följd av detta sköt elpriserna i höjden. 

Erik Ek, driftchef på Oskarshamns kärnkraftverk, varnar för att situationen i mars kan bli liknande.  

–  Blir det kallt då får vi förlita oss på import. Men nu ser importen lite mer stabil ut, tillförlitligheten har blivit bättre i och med att bränslelagren ser bättre ut på kontinenten, säger han till DN.

Oskarshamn 3

- Oskarshamn 3 har en nettoeffekt på 1 400 megawatt och är Sveriges största kärnreaktor

- Det är en av världens största kärnreaktorer

- Reaktorn är avgörande för energiförsörjningen i södra Sverige

- 2021 producerade reaktorn 11 terawattimmar (TWh) fossilfri el, vilket motsvarar den årliga elanvändningen för över en miljon svenska villor

- Oskarshamns kärnkraftverk äger tre reaktorer Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka kallas O1, O2 och O3 i dagligt tal

-I dag är det enbart O3 som producerar el

- Kärnkraftsanläggningens ägare fattade 2015 beslut om att stänga O1 och O2 i förtid

- På O1 och O2 pågår i dag nedmontering

Källa: Oskarshamns kärnkraftverk

Foto: Oskarshamns kärnkraftverk 

Text: Redaktionen