Sveriges skyddsrum behöver rustas på grund av det ökade hotet från Ryssland

2022 03 22

Sverige har 65 000 skyddsrum runt om i landet och den ökade hotbilden från Ryssland gör nu att behovet av upprustning har ökat.

Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som slår fast att underhållet av Sveriges skyddsrum har varit svagt en längre tid.

Behöver uppdateras

MSB menar att skyddsrummen har stått i träda under många år och därmed är i behov av uppdatering.

– Det kan ha hänt mycket på de åren som gått fram till nu  De har stått still länge och behöver ses över och uppdateras så att det fungerar, säger Anders Johannesson enhetschef på MSB till Sveriges Radio.

El och vatten

Elförsörjningen, vattentillgången och fläktsystemen är tre områden som myndigheten räknar upp som kan vara i behov av att rustas upp i Sveriges skyddsrum.

Parkeringsgarage

– I de stora städerna finns större befolkningsskyddsrum, som bergrum, som i en del fall i dag används som parkeringsgarage där tusentals i varje kan samlas. Med en total plats på 100 000 personer i Sverige, förklarar SR.

Sveriges större städer

MSB vill ta del av de 800 miljoner kronor som nu ska ges i tillskott till Sveriges civila försvar och just de stora befolkningsskyddsrummen vill MSB särskilt prioritera.

– Det ger ju många skyddsrumsplatser på kort tid i större städer, säger Anders Johannesson enhetschef på MSB.

Rysslands krig ligger bakom

Det är Rysslands krig mot Ukraina och det ökade militära hotet från Ryssland som ligger bakom den nya situationen och behovet av att se över Sveriges skyddsrum. Myndigheten klargör att Sveriges säkerhetspolitiska läge helt enkelt har försämrats.

Risken att svenska folket behöver använda skyddsrummen har därmed ökat.

Inom två dygn

Ansvaret för driften av de egna skyddsrummen som bland annat har elförsörjning och ventilation ligger på Sveriges kommuner enligt SR. Men kommunerna har under de senaste åren inte varit skyldiga att kunna ställa i ordning dem inom två dygn i händelse av krig.

Det vill nu MSB ändra på.

– Förr fanns det till och med förråd med sängar, säger Anders Johannesson, MSB.

FAKTA: Skyddsrum

◾Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

◾I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

◾Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrumoftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum som oftast nyttjas som parkeringsgarage.

Källa: MSB

Foto: D. Posteby

Text: Redaktionen