JUST NU: Sveriges Radio och Dagens Nyheter i storbråk

2022 07 18

Oenigheterna bottnar i en granskning utförd av Dagens Nyheter och kan sluta i anmälan till Säkerhetspolisen.

I förmiddags publicerade tidningen Dagens Nyheter en granskning om Sveriges Radio.

Granskningen handlade om hur SR ska ha anlitat en extern konsult för att bygga om en “hemlig sändningsplats”.

Konsult säkerhetsprövades inte

DN skriver att radion har en “skyddad produktionsplats” för att aldrig riskera att kunna slås ut om medborgare i Sverige exempelvis behöver varnas via media.

Enligt tidningens granskning säkerhetsprövades aldrig den managementkonsult som togs in i samband med en ombyggnad av en sådan plats.

Konsulten fick därmed information om teknik, rutiner och system i lokalen i fråga.

"SR har chansat"

En prövning borde dock ha skett enligt den säkerhetsanalytiker som DN har pratat med.

– De här dokumenten verkar innehålla en del hemliga uppgifter och konsulten har haft tillgång till lokalerna. Ändå har SR inte gjort en bedömning av personens lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter och vet därför inte vilka risker man har tagit. SR har helt enkelt chansat, säger Johan Wiktorin till tidningen.

SR reagerade

Tidningen lyckades inte få tag på SR:s vd Cilla Benkö att svara på deras granskning.

DN fick enbart svar på mejl från radions säkerhetschef Anna Svedberg som inte ville kommentera eventuella säkerhetsprövningar med anledning att det är en del av radiokanalens säkerhetsarbete.

Men Sveriges Radios reaktion kom istället i deras egna kanaler.

På sin webbsida går man till hård motattack mot Dagens Nyheter och journalisternas granskning.

SR: Avgörande fel i publiceringen

SR menar å sin sida att det finns avgörande fel i publiceringen och att DN utelämnat relevant information.

Enligt radiokanalen fanns det exempelvis inga krav på att personal som arbetar på produktionsplatsen i fråga skulle behöva säkerhetsprövas.

Kanalen uppger också att man gett fler svar rörande säkerhetsfrågor till Dagens Nyheter, utan att röja känslig information, än vad DN har valt att publicera.

Hotar anmäla till Säpo

Enligt SR är de dokument och handlingar som Dagens Nyheter använt i sitt underlag någonting som skulle kunna vara brottsligt att besitta.

– Bara det faktum att ni eventuellt har dessa, kan utgöra grund för brott och jag behöver i så fall anmäla detta till Säkerhetspolisen och vår tillsyndsmyndighet, Länsstyrelsen i Stockholm, framhäver Anna Svedberg i ett mejl till DN enligt tidningen.

Kritiserar begreppet "hemlig"

Sveriges Radio är också starkt kritiska till att man kallar sändningsplatsen för “hemlig” i reportaget.

– Den skyddade produktionsplatsen som beskrivs i DN:s artikel och som ligger i anslutning till radiohuset är en extra studio för framför allt Ekot som ska sända därifrån om de får problem. Det skedde senast när ett brandlarm gick i Radiohuset, framhåller Anna Svedberg till den egna webbplatsen.

Foto: R. Kraft

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen