JUST NU: Sveriges Radio och Dagens Nyheter i storbråk

2022 07 18

Oenigheterna bottnar i en granskning utförd av Dagens Nyheter och kan sluta i anmälan till Säkerhetspolisen.

I förmiddags publicerade tidningen Dagens Nyheter en granskning om Sveriges Radio.

Granskningen handlade om hur SR ska ha anlitat en extern konsult för att bygga om en “hemlig sändningsplats”.

Konsult säkerhetsprövades inte

DN skriver att radion har en “skyddad produktionsplats” för att aldrig riskera att kunna slås ut om medborgare i Sverige exempelvis behöver varnas via media.

Enligt tidningens granskning säkerhetsprövades aldrig den managementkonsult som togs in i samband med en ombyggnad av en sådan plats.

Konsulten fick därmed information om teknik, rutiner och system i lokalen i fråga.

"SR har chansat"

En prövning borde dock ha skett enligt den säkerhetsanalytiker som DN har pratat med.

– De här dokumenten verkar innehålla en del hemliga uppgifter och konsulten har haft tillgång till lokalerna. Ändå har SR inte gjort en bedömning av personens lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter och vet därför inte vilka risker man har tagit. SR har helt enkelt chansat, säger Johan Wiktorin till tidningen.

SR reagerade

Tidningen lyckades inte få tag på SR:s vd Cilla Benkö att svara på deras granskning.

DN fick enbart svar på mejl från radions säkerhetschef Anna Svedberg som inte ville kommentera eventuella säkerhetsprövningar med anledning att det är en del av radiokanalens säkerhetsarbete.

Men Sveriges Radios reaktion kom istället i deras egna kanaler.

På sin webbsida går man till hård motattack mot Dagens Nyheter och journalisternas granskning.

SR: Avgörande fel i publiceringen

SR menar å sin sida att det finns avgörande fel i publiceringen och att DN utelämnat relevant information.

Enligt radiokanalen fanns det exempelvis inga krav på att personal som arbetar på produktionsplatsen i fråga skulle behöva säkerhetsprövas.

Kanalen uppger också att man gett fler svar rörande säkerhetsfrågor till Dagens Nyheter, utan att röja känslig information, än vad DN har valt att publicera.

Hotar anmäla till Säpo

Enligt SR är de dokument och handlingar som Dagens Nyheter använt i sitt underlag någonting som skulle kunna vara brottsligt att besitta.

– Bara det faktum att ni eventuellt har dessa, kan utgöra grund för brott och jag behöver i så fall anmäla detta till Säkerhetspolisen och vår tillsyndsmyndighet, Länsstyrelsen i Stockholm, framhäver Anna Svedberg i ett mejl till DN enligt tidningen.

Kritiserar begreppet "hemlig"

Sveriges Radio är också starkt kritiska till att man kallar sändningsplatsen för “hemlig” i reportaget.

– Den skyddade produktionsplatsen som beskrivs i DN:s artikel och som ligger i anslutning till radiohuset är en extra studio för framför allt Ekot som ska sända därifrån om de får problem. Det skedde senast när ett brandlarm gick i Radiohuset, framhåller Anna Svedberg till den egna webbplatsen.

Foto: R. Kraft

Text: Redaktionen