Sveriges grannland rasar mot regeringen

2022 12 09

Regeringen har i Tidöavtalet öppnat för att återinföra id-kontroller vid Öresundsbron.

Det har skapat stor ilska i den dansk-skånska regionen. Inte minst på den danska sidan, rapporterar Sveriges Radio.

– Folk skakar på huvudet när de hör att man vill öka kontrollen igen mellan Danmark och Sveriges gränser. Vi såg ju vilka konsekvenser det fick 2016, säger Köpenhamns borgmästare Sophie Haestorp Andersen, till kanalen.

– Många tycker att det är hål i huvudet.

"Hoppas att regeringen förstår"

Kontrollerna det handlar om är samma typ som den som förra regeringen införde under flyktingkrisen 2015-2016.

När nu frågan återaktualiserats har protester hörts från båda sidor av sundet, där Öresundsbron kopplar samman Malmö och Köpenhamn.

Argumentet från regeringen är att id-kontrollerna bidrar till att öka tryggheten. Men det köper inte Sophie Haestorp Andersen, som förutom borgmästare i Köpenhamn dessutom är ordförande för regionens gränsöverskridande politiska samarbete Greater Copenhagen.

– Jag hoppas att den svenska regeringen förstår att detta inte är en fråga om trygghet och säkerhet. Det är en fråga om samarbete i Öresundsregionen. Man kan stärka gränserna genom andra sätt än med id-kontroller, säger hon till SR.

"Allvarlig säkerhetssituation"

I november publicerade regeringen ett pressmeddelande där man betonade vikten av att stärka kontrollerna vid Sveriges inre gräns.

Där framhålls att den ryska invasionen av Ukraina “skapat en ytterst allvarlig säkerhetssituation i Europa”.

– Sammantaget anser regeringen att det före­ligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säker­het och att det därför finns ett behov av en mer nog­grann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige. Gräns­kontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot.

15 000 pendlare

När gränskontrollerna infördes förra gången väckte det enorm frustration bland de de cirka 15 000 gränspendlare mellan Sverige och Danmark, som inte minst drabbades av kraftiga förseningar på uppemot flera timmar när tågen stod stilla för att polisen skulle genomföra sina id-kontroller.

– Det är det värsta som kunde ske, det är nästan så man gråter, sade pendlaren Ture Ertman till SVT när förslaget först lades fram i våras.

Foto: Johan Nilsson, Øresundsbron resp Kristdemokraterna

Text: Redaktionen