Sveriges främsta dödsorsak

2021 09 01

Motion, rökning, alkohol och kost påverkar risken för den vanligaste dödsorsaken bland svenska folket och ett specifikt livsmedel pekas ur som allra farligast.

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har studerat kopplingarna mellan hur svenska folket lever och den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män vilket är hjärt- och kärlsjukdomar.

Salt allra farligast

Den faktor som ökar risken allra mest är ohälsosam mat och det finns ett livsmedel som är allra farligast konstaterar TT enligt SvD – och det är salt.

Genom att väga samman en rad vetenskapliga studier har man kommit fram till riskerna.

– Vad som sticker ut i rapporten är matvanorna. Det är inte så belyst tidigare att det är den kategori av levnadsvanor som har störst inverkan på hjärthälsan, säger Hjärt-lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung till TT, enligt SvD.

Farliga matvanor

Farliga matvanor kopplas till 46 % av all kranskärlssjukdom för kategorin 25–84 år och är även en faktor för stroke. Och bland alla riskabla matvanor är hög konsumtion av salt det allra farligaste.

– Vi har en hög saltkonsumtion per capita. Vi äter nästan dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Över 95 procent av den svenska befolkningen konsumerar mer salt än WHO:s rekommenderade fem gram per dag, säger Kristina Sparreljung, enligt SvD.

Summering:

🔺 Sveriges vanligaste dödsorsak är hjärt- och kärlsjukdom

🔺 Mat, dryck, motion, rökning och alkohol påverkar

🔺 Mest avgörande är maten

🔺 Och allra farligast är för hög saltkonsumtion

🔺 Orsakerna är halvfabrikat, fabriksgjord mat, och livsmedel med mycket salt som bröd och ost

🔺 För låg konsumtion av fullkorn påverkar också negativt

Sverige sämst i Norden

Livsmedelsverket ska nu granska möjligheten att sänka salthalten i fabriksproducerade produkter. Sverige har en sämre reglering än övriga Norden där man också konsumerar mindre salt.

Fullkorn viktigt

En annan faktor  som påverkar är om man äter för lite fullkorn.

– Fullkorn har stor betydelse för näringsintaget. Vi skulle behöva äta mer fullkorn i Sverige, det är viktigt, säger Kristina Sparreljung.

Foto: A. Niescioruk

[yop_poll id="552"]