JUST NU: Sveriges elområden kan ändras

2022 08 12

Förslag om att ändra indelningen av Sveriges fyra elmoråden kan snart ligga på bordet.

Beskedet kommer efter ett klartecken från EU.

– EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har beslutat om vilka alternativa elområdesindelningar som ska utredas i kommande elområdesöversyn i Europa, uppger Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande.

Det innebär att ett förslag om att bibehålla eller ändra nuvarande indelning i Sverige kommer att lämnas in till regeringen i juli 2023. 

– Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden bedöms den nya elområdesindelningen kunna införas som tidigast under 2025, framhåller Svenska Kraftnät.

Enorma prisskillnader

I dag är prisskillnaderna enorma mellan södra och norra Sverige.

Elområdena SE3 och SE4 dras med mycket högre elpriser än resterande två områden i norra Sverige.

– För Sveriges del innebär det nya utredningsförslaget att fyra alternativa elområdesindelningar ska utredas. Förslagen tar utgångspunkt i var det finns strukturella flaskhalsar i nätet år 2025, uppger Svenska Kraftnät.

Ett år på sig

Svenska Kraftnät och övriga ansvariga för elöverföringsystem (TSO) i EU har nu ett år på sig att genomföra elområdesöversynen. Därefter ska parterna lämna förslag om att behålla eller ändra befintliga elområden. 

– TSOerna kommer nu att analysera de alternativa elområdesindelningarna och därefter ha en konsultation för att få in synpunkter från elmarknadens aktörer. Konsultationen beräknas till årsskiftet 2022/2023, skriver Svenska Kraftnät.

Fyra stora elområden

Sverige är indelat i fyra stora elområden:

-Elområde SE1

-Elområde SE2

-Elområde SE3

-Elområde SE4

Läs mer om Sveriges elområden här.

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen