Sverige varnar Finland – begå inte de här misstagen

2023 10 05

Sverige riktar flera konkreta budskap till Finland.

Våldsvågen har tagit ett grepp om Sverige.

September blev den dödligaste månaden på fyra år och efter en brutal natt förra veckan, där bland annat en 25-årig kvinna utan koppling till gängvärlden dog i en sprängning, höll statsminister Ulf Kristersson (M) ett tal till nationen.

Det följdes upp under gårdagen med att kalla in samtliga riksdagspartier till ett krismöte om säkerheten.

"Verkar över gränserna"

Ulf Kristersson har också tät kontakt med övriga nordiska regeringschefer, bland annat Finlands statsminister Petteri Orpo.

Nu har Finland även varit på besök i Sverige för att ta del av information från svenska myndigheter om gängbrottsbekämpande åtgärder.

Exempelvis har man träffat representanter från Brottsförebyggande rådet, polisen och ledamöter i justitieutskottet.

Och Sverige har flera budskap till grannlandet, rapporterar Svenska Yle.

– Det har ju kommit fram redan tidigare att vissa av de svenska ligorna också verkar över gränserna och Finland är inte ett undantag där, säger Otto Andersson, gruppordförande för Svenska folkpartiet i finska riksdagen.

Måste etablera samarbete

Otto Andersson betonar att det inte finns några enkla lösningar.

Men det finns ändå några budskap som de svenska myndigheterna tryckte på särskilt extra.

– Det lönar sig att satsa på förebyggande åtgärder på alla nivåer, skriver Yle att Sverige förmedlade till Finland.

Bland annat gäller det för sociala myndigheter att etablera ett samarbete med polisen, men också att sätta in preventiva åtgärder inom utbildnings- och bostadspolitik.

Pojkar som inte klarade skolan

Uppmaningarna till Finland påminner om det polismästare Carin Götblad flaggat för borde ha skett i Sverige för flera år sedan.

– Vi såg fler och fler unga pojkar som inte klarade skolan. Fler och fler pojkar flöt omkring i utsatta förorter, sade hon till SVT häromveckan och pekade på en utredning som gjordes redan 2010.

Inga besked om finska poliser

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson flaggade förra veckan om att Sverige borde ta in nordiska poliser, bland annat från Finland, för att hjälpa den svenska.

Inga besked kom om att det aktualiseras i nuläget.

– Det som vi fick höra var att det främst handlar om handräckning med till exempel analytiker och annan expertis från försvarsmakten, säger Otto Andersson till Yle.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen