Sverige tredje bäst i EU på viktig lista

2021 11 22

Sverige kommer på bronsplats i EU när det gäller att vara så digitaliserat som möjligt.

Det framgår av den nya rankingen i EU:s Desi-lista som står för Digital Economy and Society Index.

Fyra olika områden mäts

Rankingen som mäter hur konkurrenskraftiga de olika EU-länderna är inom digitalisering utgår ifrån fyra olika områden:

▪Humankapital

▪Uppkoppling

▪Integration av digital teknik inom näringslivet

▪Digitala offentliga tjänster

Sveriges starkast inom humankapitalet

I summeringen för Sverige konstateras att humankapitalet är Sveriges starkaste område där vi ligger tvåa i EU med nästan 46 % av befolkningen som har mer än grundläggande digital kompetens uppger SVT. Samtidigt råder det brist när det gäller experter inom informations- och kommunikationsteknik där EU-kommissionen bedömer att Sverige väntas sakna 70 000 IKT-specialister om tre år.

Hela listan

Här är EU-listan:

1, Danmark

2, Finland

3, Sverige

4, Nederländerna

5, Irland

6, Malta

7, Estland

8, Luxemburg

9, Spanien

10, Österrike

11, Tyskland

12, Belgien

13, Slovenien

14, Litauen

15, EU-snittet

16, Frankrike

17, Portugal

18, Lettland

19, Tjeckien

20, Kroatien

21, Italien

22, Cypern

23, Slovakien

24, Ungern

25, Polen

26, Grekland

27, Bulgarien

28, Rumänien

Stor skillnad mellan länderna

– Alla EU-länder har gjort framsteg när det gäller digitalisering men den övergripande bilden är blandad. Gapet mellan de ledande länderna och de länder med lägst poäng förblir stor. Alla länder behöver anstränga sig för att uppnå målen som har satts för 2030 i enlighet med Europas Digitala Årtionde, konstaterar EU-kommissionen i rapporten.

Bank-id fördel för Sverige

Jämfört med i fjol har Sverige klättrat hela fem platser; till plats nummer 5, inom området digitala offentliga tjänster och det handlar bland annat om att svenska folket är duktiga på att använda bank-id rapporterar SVT. Men sammantaget har Sverige tappat en placering jämfört med i fjol då man låg på andra plats totalt.

EU-kommissionen framhåller att när listan släpps för år 2022 som kommer man även att kunna se effekterna av pandemin.

[yop_poll id="883"]