Sverige svarar på ryska kravbrevet

2022 02 14

EU har tillsammans med Nato formulerat ett gemensamt svar på Rysslands brev.

Väst svarar att de vill ha en fortsatt dialog med Ryssland - men de vill inte förändra nuvarande säkerhetsordning, enligt uppgifter till Ekot.

Ryssland känner sig hotat av Nato

I kravbrevet skrev Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att Natos utvidgning i Östeuropa har skett på bekostnad av Rysslands säkerhet. Därför frågar han hur Sverige ställer sig till en tidigare överenskommelse som säger att inget land ska stärka sin säkerhet på ett annat lands bekostnad.

Vad var kraven?

Lavrov krävde i brevet att Sverige och övriga medlemsländer i säkerhetsorganisationen OSSE skulle sluta ta in nya med medlemmar i organisationen. Eftersom nya medlemsländer utgör ett hot mot Rysslands intressen.

Säger nej till kraven

EU och Nato avvisar Rysslands krav angående en ny säkerhetsordning. Men man har tidigare öppnat för diskussioner kring vapenkontroll och ökad insyn i militärövningar. I svaren manar man också till fortsatt dialog mellan Väst och Ryssland.

Nedtrappning vid Ukraina

I breven ber man återigen Ryssland dra tillbaka styrkorna som samlats utanför Ukrainas gränser - drygt 100 000 man. Förutom det vädjar man även om en nedtrappning i Belarus.

En enad front

Svaren som skickats till Ryssland är resultatet av flera dagars diskussioner mellan EU och Nato. Det är viktigt att man skickar ett gemensamt svar för att visa upp en enad front mot Ryssland.

Foto: President of Russia Office resp Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen