Sverige ställs inför rätta

2023 09 27

I dag, onsdag, ställs Sverige inför rätta i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.  

Tillsammans med 32 andra stater måste Sverige försvara sin klimatpolitik inför 17 domare.

Bakgrunden till detta är att sex portugisiska ungdomar har dragit länderna inför rätta, rapporterar tidningen Syre.

Anklagelsen: Sverige bryter mot Europakonventionen

Ungdomarna, som är i åldrarna 11 till 22, anser att länderna genom en bristande klimatpolitik inte skyddar deras rätt till liv, samt rätten till respekt för privat- och familjeliv.

Som en följd av detta hävdar ungdomarna att staterna inte följer de rättigheter som garanteras av stadgarna i Europakonventionen och som länderna har förbundit sig att följa.

De portugisiska ungdomarna anser följaktligen att Sverige och de 32 andra länderna bryter mot konventionen.

– Europeiska regeringar har en juridisk skyldighet att vidta mycket mer radikala och brådskande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framhåller man i ett uttalande.

”Misslyckas med att skydda oss”

De portugisiska aktivisterna är inte ute efter pengar, utan hoppas att ett domstolsbeslut kan tvinga europeiska länder att drastiskt minska koldioxidutsläppen.

– De europeiska regeringarna misslyckas med att skydda oss. Vi står inför klimatförändringarna i hela Europa, säger 15-årige André dos Santos Oliveira till The Guardian.

Fyra av ungdomarna i den portugisiska skaran kommer från  regionen Leiria, där skogsbränder är frekventa.

En av medlemmarna, Sofia Oliveira, var endast 12 år när en katastrofal skogsbrand dödade mer än 100 människor i hennes hemland.

”David mot Goliat”

Gearóid Ò Cuinn, generaldirektör för Global legal action network, som företräder ungdomarna, kallar fallet för ett ”David mot Goliat-scenario”.

– Det här ärendet saknar motstycke i sin omfattning och de följder som det kan få. Aldrig tidigare har så många länder behövt försvara sig inför en domstol, säger han på en pressträff.

Så svarar Sverige

Sverige har kommenterat rättsfallet i en inlaga.

I den skriver man att Sverige inte anser att fallet hör hemma i domstolen, eftersom ungdomarna inte använt samtliga rättsmedel inom länderna. Något som krävs innan Europadomstolen tar upp ett fall, framhåller tidningen Syre.

Ungdomarnas sida hävdar i sin tur att det inte finns tid att vänta, vilket motiverar att fallet tas upp i domstolen.

Förhandlingarna inleds i dag, onsdag.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen