Sverige nästan värst drabbat i världen av hudcancer pga solning

2021 06 30

Svenskar som visas för mycket i solen bidrar nu till att Sverige är på väg att närma sig Australien och Nya Zeeland som är världens mest drabbade länder av hudcancer.

Totalt drabbas Sverige av omkring 60 000 hudcancerfall årligen och 500 svenskar dör i sjukdomen konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som klargör att den främsta orsaken till att hudcancer utvecklas är att man vistas för mycket i solen.

⛔ Australiens män drabbas av 40 nya fall av hudcancer per 100 000 invånare per år och motsvarande tal för Australiens kvinnor är cirka 30 nya fall, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

⛔ Sverige drabbas av cirka 30 nya fall per år för män och cirka 30 nya fall per år för kvinnor, per 100 000 invånare, och det har pågått en tydlig ökning ända sedan 1950-talet, uppger Vetenskapsradion.

– Även om människor säger att de vill minska sin solning nu så fortsätter hudcancerfallen öka eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. En solbrun hud är fortfarande det rådande skönhetsidealet, säger Yvonne Brandberg, ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor tillika professor på Karolinska Institutet.

När du grillar

Australien och Nya Zeeland är bäst i världen på förbyggande insatser mot hudcancer och Sverige bör ta efter anser UV-rådet i Strålsäkerhetsmyndighetens nya rapport.

– Länderna är framförallt duktiga på att informera om vardagsexponeringen, när du reser till och från jobbet, grillar i trädgården och gör andra hushållssysslor utomhus. Sverige bör göra på liknande sätt utifrån svenska förutsättningar anpassat till flera riskgrupper som äldre och barn, anser Yvonne Brandberg.

Akademiker i fara

– Solen hämmar immunsystemet och hämmar vi immunsystemet släpper vi kanske också upp en cancer som är på väg, som annars hållit sig lugn. De som har bäst tillfällen till att resa och exponeras i solen, som akademiska yrkesgrupper, har större risk än de vi klassiskt sett skulle se som utomhusarbetare, säger Jan Lapins, hudcancerexpert vid Karolinska institutet, till SR.

Han betonar att det är viktigt att undvika alla former av onödigt solande för även om man inte bränner sig skadas huden. Läs rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten här.

ANALYS

Det är så enkelt och så viktigt – skydda dig från solen! Hudcancer är en väldigt obehaglig och otäck sjukdom att drabbas av. Det är absolut inte värt att vistas oskyddad i solen jämfört med hur hemskt det är att få cancer 20 år senare. Tänk efter och sköt om dig. Säg även till nära och kära som inte läst om detta och som kanske inte tänker sig för.

Foto: M. Serafinowicz

[yop_poll id="288"]

Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen