JUST NU: Sverige klättrar på el-listan

2022 08 11

Sverige har gått om Frankrike och är nu Europas största nettoexportör av el.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Sveriges nya placering beror mer på en nedgång av fransk export än en uppgång av svensk export, uppger analysföretaget Enappsys.

–Att Sverige gått upp i topp på exportligan har mer att göra med Frankrikes skifte från nettoexportör tidigare i år till nettoimportör, säger en talesperson för Enappsys till Reuters.

Frankrike exporterar vanligtvis mer el än de importerar, men på grund av svåra problem kring sin tillgänglighet på kärnkraft har landet halverat sin nettoexport av energi jämfört med förra året. Samtidigt har importen ökat.

– Frankrike har gått från att vara en nettoexportör på 21,5 terawattimmar under första halvåret av 2021 till en nettoimportör på 2,5 terawattimmar under första halvåret av 2022, rapporterar Enappsys.

Kärnkraft, vind och vatten

Sverige har exporterat 16 terawattimmar hittills i år, enligt Enappsys siffror.

–Största delen av Sveriges elförsörjning kommer från kärnkraft, biogas samt vatten- och vindkraft, uppger företaget.

Majoriteten av den svenska exporten går till Danmark och Finland.

Sverige exporterade sju terawattimmar till Finland och fyra terawattimmar till Danmark under första halvåret av 2022. 

Andraplats

Strax under Sverige placerar sig Tyskland.

Hittills har landet exporterat 15,4 terawattimmar. Det är en fördubbling jämfört med första halvåret av 2021.

Därför exporterar Sverige el

  • Det pågår en ständig överföring och flöde av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna.
  • Elexport och elimport är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla vår levnadsstandard i Sverige.
  • Det minskar också risken för störningar och avbrott i elförsörjningen, både för oss och för våra grannländer.
  • Källa: Energimyndigheten

– I elsystemet så måste det finnas en balans mellan användning och produktion i exakt varje sekund. Import och export av el bidrar till att vi kan hålla den balansen. Det är viktigt då vi i dag inte har någon möjlighet att lagra el i någon större utsträckning, framhåller Anna Andersson, analytiker på Energimyndigheten, i ett uttalande.  

Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen