Sverige inne i 4:e vågen

2021 07 22

– Jag tycker att man kan säga att det här är början på den fjärde vågen.

Det säger Anders Björkman, infektionsläkare och professor vid Karolinska Institutet. Efter en längre tids positiv utveckling börjar nu smittotalen gå upp i Sverige. SvD redovisar att det rullande sjudagarssnittet för antal nya fall har ökat från 215 till 296 per dag under senaste registrerade veckan.

Ökar i en rad regioner

I regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne har en fördubbling ägt rum de senaste veckorna. Även i Dalarna, Halland och Västerbotten ökar antalet fall av covid-19.

Infektionsläkare Anders Björkman, professor vid Karolinska Institutet, framhåller att Sverige nu lär stå inför den fjärde vågen.

– Jag tycker att man kan säga att det här är början på den fjärde vågen, säger han till SvD.

Yngre får långtidscovid

Då många äldre har fått andra dosen väntas dödstalen inte stiga i samma utsträckning men många yngre har ännu inte vaccinerats.

– De äldre är skyddade, men det kommer att innebära att fler 20- och 30-åringar kommer att få långtidscovid, säger Anders Björkman som anser att Folkhälsomyndigheten varit alltför optimistisk avseende deltavarianten.

4:e våg väntas i Finland

Smittotalen ökar nu på grund av deltavarianten i land efter land i Europa och SvD klargör att chefen vid Finlands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten väntar sig nya restriktioner i Finland inom kort.

– Om man vill prata om vågor, så kan man nog säga att vi är i den fjärde vågen, säger Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland  till finska medier.

ANALYS

Att ännu en gång tro att Sverige ska klara sig bättre än övriga Europa vore extremt naivt. Hoppas kan man alltid göra - men det är inte med hopp man räddar hälsa och liv.

Foto: Region Kronoberg

[yop_poll id="385"]

Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen