Sverige inleder militärt samarbete – Ryssland utgör hotet

2021 09 29

Sverige ingår i morgon ett nytt militärt samarbetsavtal med Danmark och Norge.

Det bekräftar försvarsminister Peter Hultqvist för TV4.

Målet är bland annat att genomföra militära övningar tillsammans, att gemensamt möta kränkningar och höja den militära förmågan i alla tre länder.

Hotet kommer från Ryssland

Det råder ingen tvekan om att hotet som vanligt kommer från öster.

– Ryssland är beredda att använda militärmakt för att nå politiska mål och syften, konstaterar försvarsministern.
Syftet är att Sverige, Danmark och Norge tillsammans är starkare och tillsammans ökar motståndet mot rysk aggression mot Norden.

Avtalet är nödvändigt

– Vi gör avtalet för att vi tycker att det är nödvändigt. Vår politik går ut på att höja vår förmåga, i syfte att bygga högre tröskel mot störningar och kriser, säger försvarsministern till TV4.

Sverige, Danmark och Norge slår fast att säkerhetsläget har försämrats i både Öresund mellan Sverige och Danmark och i Nordsjön som utgör de tre skandinaviska ländernas västra strand och absoluta närområde.

Vid en krissituation

Samarbetet ska ger flera fördelar enligt försvarsministern.

– Om vi har en krissituation så är vi betydligt bättre förberedda. Vid kris kan vi agera snabbare alternativt kan vi genom att en eventuell antagonist se de samlade resurser vi har och vad vi gör, att bara det gör att de väljer att inte genomföra negativa planer gentemot oss, framhåller Peter Hultqvist (S) till TV4.

Se hela TV-inslaget med försvarsministern här.

ANALYS

När Sverige agerar tillsammans med Danmark och Norge så uppnås en betydligt starkare försvarsförmåga. Alla tre länder har ett mycket högteknologiskt försvar och två av nationerna är medlemmar i Nato.

Diktaturen Ryssland utvecklas dessvärre i en mycket negativ riktning och det gäller att inte vara naiv kring vad Putinregimen kan ta sig för.

Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten

[yop_poll id="644"]