Sverige högt uppe på ny lista – påverkar resenärer

2023 07 20

Sverige hamnar högt uppe på en global lista.

Den brittiska firman Henley & Partners har sammanställt årets presentation av världens mäktigaste pass.

Tidigare har Japan haft det bästa passet, men nu har en ny ledare utsetts, rapporterar Nikkei Asia.

Det är Singapore som för närvarande har världens mäktigaste pass, med visumfritt tillträde till 192 olika länder.

Därmed faller Japan till en delad tredjeplats, och deras pass har nu tillgång till 189 nationer.

Sverige högt uppe

Det svenska passet har avancerat enligt den nya presentationen.

Från att tidigare ha innehaft världens femte bästa pass ligger vi nu på en delad tredjeplats med bland andra Sydkorea och Luxemburg.

Andraplatsen delas av tre nationer, nämligen Tyskland, Italien och Spanien.

Danmark ligger precis bakom Sverige på en fjärdeplats, medan Norge kan återfinnas på femte plats.

Ökad frihet

Henley & Partner framhåller att trenden pekar på ökad frihet i världen när det kommer till resor.

– Den allmänna trenden under den 18-åriga rankningens historia har gått mot större resefrihet, med det genomsnittliga antalet destinationer som resenärer kan få tillgång till visumfritt nästan fördubblats från 58 år 2006 till 109 år 2023.

Däremot är det stor skillnad på landet som toppar listan och landet som återfinns i botten av listan.

Singapores pass möjliggör visumfria resor till 165 fler destinationer än Afghanistans.

Ligger i botten

Utöver Afghanistan finns även Syrien och Irak bland länderna med världens svagaste pass.

– Dr Christian H. Kaelin, ordförande för Henley & Partners och uppfinnaren av passindexkonceptet, säger att endast åtta länder världen över har mindre visumfri tillgång idag än de gjorde för ett decennium sedan, medan andra har varit mer framgångsrika när det gäller att säkra större resefrihet för sina medborgare, förklarar firman.

Detta påverkar

Bland faktorerna som påverkar hur mäktigt ett lands pass är finns öppenhet och säkerhet.

– Nationernas diplomatiska och socioekonomiska verklighet och strategiska mål påverkar dessa faktorer avsevärt, vilket resulterar i ett komplext nät av relationer, förklarar professor Yossi Harpaz vid Tel Avivs universitet.

Foto: M. König

Text: Redaktionen