JUST NU: Sverige halkar efter i 5G-racet

2022 08 08

Utbyggnaden av 5G-nätet går långsammare i Sverige än i övriga Europa.

Det kan innebära problem för svenska teknikföretag som vill testa sina nya produkter, rapporterar SR Ekot.

”Jätteproblematiskt”

– Från industrins synvinkel är det jätteproblematiskt att vi inte haft en snabbare utbyggnad av 5G, industrin kan inte ta nästa steg i sin digitaliseringsresa eftersom 5G-uppkoppling saknas, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringspolitik på branschorganisationen Teknikföretagen, till SR.

EU:s målsättning är att hela unionen ska ha en full 5G-täckning år 2030.

En målsättning som Sverige kan missa. I dag är ungefär en femtedel av det svenska 5G-nätet på plats, rapporterar SR.

Enligt EU-kommissionens statistik är den genomsnittliga utbyggnaden tre femtedelar inom unionen. 

Lagändring

En anledning till att Sverige ligger efter i tidsplanen är en ny lagändring som försenade 5G-auktionen.

Auktionen, som omfattade tillstånden att inleda den svenska 5G-utbyggnaden, försenades med ett år på grund av överklaganden och den nya lagändringen.

EU:s mål 2030

  1. Digital kompetens: Minst 80 procent av alla vuxna ska ha grundläggande digitala färdigheter. Minst 20 miljoner anställda specialister inom informations- och kommunikationsteknik. I dag är antalet knappt åtta miljoner. Andelen kvinnor inom sådan yrken ska ökas
  2. Snabbt internet och infrastruktur: Alla hushåll i EU ska ha uppkoppling i gigabit-hastighet. I dag är andelen knappt tre av fem hushåll. Alla befolkade områden ska täckas av 5G-nät. I dag är områdestäckningen 14 procent. EU ska tillverka en femtedel av alla avancerade halvledare, en fördubbling jämfört med i dag. 10 000 klimatneutrala, mycket säkra knutpunkter, ska vara i bruk. EU ska ha sin första kvantdator 2025.
  3. Digitalisering av företag: Tre av fyra företag ska använda molntjänster, stordata och artificiell intelligens. Nio av tio företag ska använda grundläggande digital teknik. I dag är andelen drygt tre av fem företag. Antal nystartade företag med ett värde på minst en miljard dollar ska fördubblas till runt 250.
  4. Digitalisering av offentliga tjänster: Alla viktiga offentliga tjänster ska finnas på nätet. Alla ska ha tillgång till sin patientjournaler på nätet och minst fyra av fem ska använda e-ID.

Källa: Europaportalen

Foto: S. ID  resp J. Bezanger

Text: Redaktionen