SVERIGE: Regeringen förbereder sig inför pandemi

2023 09 05

Sverige stärker beredskapen inför framtida pandemier.

Det uppger socialminister Jakob Forssmed (KD) på en pressträff.

Professorn och överläkaren Jan Albert får i uppdrag att leda en ny utredning om stärkt beredskap inför kommande pandemier.

Att se över smittskyddslagen blir utredarens huvudsakliga uppgift. 

– Regeringen beslutade i juni om ett direktiv till en ny utredning som kan ta ett samlat grepp om frågorna kring hur framför allt smittskyddslagen behöver anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar, säger Jakob Forssmed på pressträffen.

Nationell strategi

Socialministern tillägger att utredningen även kommer att lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier.

Vissa organisatoriska frågor rörande smittskyddsläkare och vårdhygien ska även behandlas.

– Jag är mycket glad att i dag kunna berätta att professor Jan Albert tackat ja till att leda denna mycket viktiga utredning. Vi ser att Jans bakgrund och erfarenhet kommer komma väl till pass för det vi nu önskar få utrett, framhåller Jakob Forssmed.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Tillfällig pandemilag 2021

När coronaviruset härjade som värst infördes en tillfällig pandemilag i Sverige.

Lagen trädde i  kraft den 8 januari 2021 och gav den dåvarande S-regeringen utökade möjligheter att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare.

Den nya lagen gav även regeringen fler möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats.

Exempelvis gavs regeringen utökade möjligheter att besluta om hur stora sällskap som får samlas på allmän plats och förbud mot att vistas på vissa platser – till exempel badplatser, stadsparker och liknande.

Pandemilagen upphörde den 31 mars 2022.

Viktig roll under pandemin

Professor Jan Albert kommer att leda den nya pandemiutredningen.  

Jan Albert är överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet.

– Han har många års erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete på smittskyddsområdet och var under pandemin ordförande i Karolinska Institutets Covid-19 expertgrupp, skriver regeringen.

Foto: Region Uppsala

Text: Redaktionen