Sverige får aldrig mer någon klass 1-varning om vädret från SMHI

2021 10 27

Det blir aldrig mer några klass 1, klass 2 eller klass 3-varningar om vädret från SMHI till svenska folket.

Anledningen är att SMHI från och med i morgon byter varningssystem.

Gul istället för klass 1

Istället kommer SMHI börja med färgvarningar i form av färgerna gul, orange och röd.

– I det förnyade systemet benämns SMHI:s vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså, uppger SMHI.

Det nya systemet ser ut så här:

🟡 Klass 1 ersätts av Gul varning

🟠 Klass 2 ersätts av Orange varning

🔴 Klass 3 ersätts av Röd varning

Men Gul varning kommer att betyda något helt annat än vad klass 1 gjorde då man inte bara gör om titlarna på varningarna utan även innebörden.

Blir konsekvensbaserade varningar istället

Varningarna får en helt ny innebörd då fokus inte längre är hur mycket snö, hur varmt eller hur blåsigt det blir utan istället kommer man att utgå från något helt annat.

– I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 centimeter snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige, förklarar SMHI på sin webbsida.

Från och med tisdag lunch

Det nya systemet med färgvarningar istället för siffervarning och konsekvensbaserade varningar istället för mängdbaserade varningar ska börja gälla från tisdag lunch.

Syftet med SMHI:s vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Det är därför varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet får ett tydligare fokus på förväntade konsekvenser av vädret, klargör SMHI.

Foto: SMHI

[yop_poll id="811"]