Sverige anmäls

2023 06 19

Amnesty Sverige och Läkare i världen har anmält svenska staten.

Enligt organisationerna bryter Sverige mot mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till anmälan är att många utsatta EU-medborgare nekas vård i Sverige, uppger Amnesty.

Tillsammans med Läkare i världen har Amnesty dokumenterat över hundra fall.

– Rutinmässigt nekas de tillgång till vård, trots allvarliga hälsotillstånd, och tvingas betala fulla kostnader efter att vård har getts. De skyhöga räkningarna gör också att många undviker att söka vård på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala, skriver människorättsorganisationen på sin hemsida.

Hänvisar till europeisk stadga

Amnesty framhåller att Sverige har en skyldighet att tillhandahålla vård för EU-medborgare som befinner sig inom landets gränser.

I den fria rörligheten inom den Europeiska unionen ingår rätten till vård genom det europeiska sjukförsäkringskortet.

Men många utsatta EU-medborgare, mestadels romer, saknar kortet och nekas vård i Sverige, rapporterar Amnesty.

Ett felaktigt beslut, enligt organisationen.

Amnesty och Läkare i världen hänvisar till flera artiklar i den europeiska sociala stadgan, som enligt organisationerna borde ge alla EU-medborgare rätt till subventionerad vård i Sverige.

  1. Artikel 11 : rätt till skydd för hälsa  
  2. Artikel 13: rätt till medicinsk och social hjälp 
  3. Artikel E: icke-diskriminering 

Ställer krav på regeringen

Nu kräver anmälarna att regeringen förtydligar den svenska lagstiftningen.

– Sverige behöver uppfylla sina skyldigheter att tillgodose rätten till vård som är praktisk och kostnadsmässigt tillgänglig för den här gruppen, säger Hannah Laustiola, generalsekreterare på Läkare i världen, till SVT Nyheter.

På frågan om inte personernas hemländer bär ett ansvar, svarar hon:

– De har ett jättestort ansvar. De ska se till att medborgarna har det europeiska sjukförsäkringskortet. Men Sverige behöver uppfylla sina åtaganden oavsett vad de andra länderna gör.

Flera punkter

Amnesty och Läkare i världen rekommenderar att regeringen vidtar följande åtgärder:

- Garantera alla människor som befinner sig i Sverige, inklusive utsatta EU-medborgare, tillgänglig hälso- och sjukvård – både praktiskt och kostnadsmässigt, utan diskriminering. Se till att information om rätten till vård sprids bland berörda grupper. 

- Ta initiativ till ny lagstiftning som tydliggör att alla EU-medborgare i Sverige, oavsett längd på vistelsen eller om man har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller inte, har rätt till subventionerad vård på åtminstone samma villkor som personer utan uppehållstillstånd har enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407). 

- I väntan på ny lagstiftning, omgående instruera Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer för hälso- och sjukvården som klargör att EU- och EES-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet ska ges samma rätt till subventionerad sjukvård på åtminstone samma villkor som personer utan uppehållstillstånd har enligt lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407). Riktlinjerna bör också tydliggöra att ingen ska nekas vård och behandling eller ges skyhöga räkningar för vård som inte kan anstå. 

- Ta fram ett system för att erbjuda skuldlättnad för människor som inte har kunnat betala regionernas räkningar för nödvändig vård. 

Foto: M. Malton

Text: Redaktionen