Sverige agerar – efter Rysslands terrorbombningar

2023 09 19

De ryska terrorbombningarna av civil infrastruktur i Ukraina  – i synnerhet  el- och vattenförsörjning – eskalerade under förra hösten och vintern.

I ett försök att göra det så kostsamt som möjligt för Ukraina bestämde sig Putinregimen för att göra vardagen så svår som möjligt för den ukrainska befolkningen.

Massiva robotattacker riktades därför mot civil infrastruktur. Rapporter om civila dödsfall inkom dagligen.

De ryska terrorbombningarna av ukrainska städer och byar har fortsatt under våren och sommaren.

Nu agerar Sverige på den brutala ryska krigsföringen.

Tar lärdom

–  Erfarenheter från Ukraina visar att krigföring ofta riktas direkt mot civil infrastruktur, framhåller regeringen i ett pressmeddelande.

Med anledning av detta har regeringen beslutat om nya satsningar för att påskynda arbetet med upprustning av skyddsrum och för att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig.

I höstbudgeten föreslås ett tillskott på 40 miljoner kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stärka räddningstjänstens förmåga.

Ett ytterligare tillskott på 100 miljoner kronor föreslås för fortsatt upprustning och modernisering av skyddsrum.

– Om det värsta skulle inträffa – att Sverige drabbas av krig – behöver civilbefolkningen skyddas. Det civila försvaret är avgörande för Sveriges försvarsförmåga och motståndskraft, framhåller regeringen.

”Behöver ett modernt skydd”

I Sverige finns i dag drygt 65 000 skyddsrum.

En viktig komponent i skyddet av civilbefolkningen.

Standarden på skyddsrummen är dock varierande.

Därför behövs flera skyddsrum rustas upp och moderniseras.

–  Sverige behöver ha ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium, skriver regeringen.

Lämnas till riksdagen

Förslagen kommer att lämnas till riksdagen i budgetpropositionen för 2024 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Foto: President of Russia Office resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen