JUST NU: Svenskt Näringsliv går till hårt angrepp mot regeringen

2023 05 04

Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om en rejäl höjning av försörjningskravet vid arbetskraftinvandring.

Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare fördubblas – från 13 500 kronor i månaden till 26 560 kronor i månaden.

Syftet ska vara att minska andelen arbetare som invandrar till Sverige för att ta de mest lågavlönade yrkena i landet.

Skarp kritik

Det nya förslaget uppskattas inte av Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarorganisationens vice vd Karin Johansson kallar det för ett ”kraftfullt slag i luften”.

– Det innebär att politikerna gör ett ingrepp i lönebildningsmodellen. Det är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna i Sverige och så ska det fortsätta vara, säger hon i ett uttalande på Svenskt Näringslivs hemsida.

Vidare framhåller hon att undersökningar visar att arbetskraftsinvandrare redan i dag klarar sin försörjning och att möjligheten att kunna rekrytera utländsk kompetens är vital för näringslivets konkurrenskraft.

– Det svenska näringslivet behöver både ingenjörer för den gröna omställningen, kockar till restaurangerna och skogsarbetare.

”Det är en myt”

På dagens pressträff framhöll migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M) att den nya nivån ska underlätta för att fler som redan är i Sverige ska kunna ta de jobb som finns.

En vilseledande motivering, enligt Karin Johansson.

– Arbetskraftsinvandrare tar inte jobben från svenskar. Det är en myt. Tvärtom skapas fler jobb, säger hon.

”Ett steg på vägen”

Regeringens och SD:s nya beslut innebär att det nya försörjningskravet uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige. 

– Detta utgör ytterligare ett steg på vägen att ta itu med den ansvarslösa arbetskraftsinvandringen som Socialdemokraterna under sina åtta år vid makten inte stramade åt. 

– Det finns ingen anledning för Sverige att ha omfattande arbetskraftsinvandring till yrken som saknar särskilda kvalifikationer. Sverige är ett av de länder med högst arbetslöshet inom EU. Utgångspunkten bör således vara att svenska jobb i första hand ska gå till de som bor i Sverige, säger Magnus Persson (SD), arbetsmarknadsutskottets ordförande.

Foto: Sören Andersson resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen