JUST NU: Svenskt glädjebesked till Ukraina

2022 06 30

Sverige kommer att skicka ytterligare vapen till Ukraina.

Det uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Efterfrågad leverans

Det nya stödet består av materiel som Ukraina efterfrågat.

Det handlar bland annat om pansarvärnsvapen, understödsvapen som till exempel kulsprutor och minröjningsutrustning.

– Totalt uppgår detta stöd till ett värde av cirka 500 miljoner kronor, skriver regeringen.

Ett femte stödpaket

Tidigare har Sverige vid fyra olika tillfällen beslutat att skänka militär utrustning till Ukraina.

Sverige har bland annat skickat pansarskott, personlig skyddsutrustning, dygnsportioner av hållbara livsmedel, minröjningsutrustning, pansarvärnsvapen, eldhandvapen, sjömålsrobotsystem 17 och överskottsmateriel.

En balans

Under Natotoppmötet i Madrid lovade militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg att Nato fortsatt kommer att stödja Ukraina militärt och ekonomiskt.

Men det är en utmaning för flera givarländer, som samtidigt inte vill få slut på sina egna lager av försvarsmateriel.

– Det är den balansen som alla länder förhåller sig till nu. Hur långt man kan gå, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S), till SR Ekot.

Han vill inte kommentera Sveriges tillgångar och framtida förmåga att förse Ukraina med nytt militärt stöd. 

– Det är en analys vi gör inför varje stödpaket som vi skickar, säger han.

Stort finansiellt stöd

Sverige har tidigare  lämnat finansiellt stöd i form av två överföringar om 500 respektive 577 miljoner kronor till ukrainska centralbankens fond för det ukrainska försvaret.

Sverige har även bidragit med totalt 110 miljoner kronor till Natos fond till stöd för Ukrainas försvarsmakt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit ytterligare 100 miljoner kronor för att kunna lämna stöd till Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism och FN, uppger regeringen.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen